Bogdan J. ze swoim bykiem strzelonym na rykowisku w roku 2004.
Na zdjęciu nie widać, że jest to czternastak obustronnie koronny. Bogdan też nie widział...