Pierwszy dzik Grześka W., strzelony w listopadzie 2003r.