Pas przeciwpożarowy zagospodarowany pod kątem łowieckim.
Od lewej buchtowisko (10 x 700 m), pomiędzy nim a (niewidoczną) drogą po prawej
pas krzewów. Podobnych poletek mamy ponad 30 ha.