Pas przeciwpożarowy (20 x 600 m) zamieniony przez nas na pole obsiane owsem,
bardzo chętnie zgryzanym przez zwierzynę.