Hubertus 2003. Oj, nagrzeszyło się panie Norbercie, nagrzeszyło!
Tylko spowiedź u prezesa dostojnie zasiadającego w Nubirze może pomóc...