Kryry, rok 2003. Na niedawno zakupionych i dzierżawionych łąkach kopiemy własny staw.
Będzie to ostoja ptactwa wodnego, a na zakrzewionych brzegach - również bażanta.