Nasz staw w marcu 2004. Posadziliśmy tu sadzonki sosny, świerka, głogu, dzikiej jabłoni i róży,
ałyczy, wierzby, derenia białego oraz tataraku - w sumie ponad 10 000 drzewek i krzewów.
Na brzegach umieściliśmy kosze lęgowe dla kaczek - to te ciemne punkty po prawej.