3/3

2/3

Potężny łowny byk sfilmowany w naszym rudzkim obwodzie przez Mariusza J. rankiem 7.10.2010.