3.11.2002r. Po polowaniu w dniu Św. Huberta na pokocie były tylko lisy. Aż 10 lisów!
Mariusz pokazuje swoje dwa (strzelone na jednym stanowisku), ja - swojego.