Mój pierwszy daniel byk, strzelony na bekowisku, o godz. 17 43,  23.10.2002r.