Dzielny jamnik Dosia
Kol. Mariusza J.
wygląda z ambony