Myłkus strzelony przez Kol. Mariusza J. - wrzesień 2001r.