Dzień Św. Huberta 3.11.02r. Nasze wesołe miny (z lewej Józek K.) wieńczą udane polowanie
i zwiastują to, co zaraz się zacznie... choć właściwą zabawę hubertusowską mamy za tydzień.