Formularze wyceny trofeów


Kilka uwag do moich formularzy
 1. Możliwe jest zapisanie formularza lub otwarcie go bezpośrednio w przeglądarce.
  Uwaga: niektóre przeglądarki zawieszają system gdy zamyka się je z otwartym arkuszem Excela. Przed zamknięciem należy wyjść z formularza. 
 2. Aby działały przyciski "Zeruj" i "Drukuj" muszą być aktywne makra.
  Na pytanie o włączenie makr należy odpowiedzieć "Tak" lub "Włącz makra"
  lub "Włącz tę zawartość" (w opcjach przy ostrzeżeniu o zabezpieczeniach). 
 3. Może być konieczna zmiana zabezpieczeń makr: 
  Starsze wersje Excela:
  > Narzędzia > Makro > Zabezpieczenia... > Niskie 
  Excel 2007:
  > Opcje programu Excel > Centrum zaufania > Ustawienia centrum zaufania > Ustawienia makr > Włącz wszystkie makra... 
 4. Wpisywanie danych może się odbywać tylko w komórkach z tłem jasnozielonym.

Rosochy łosia Wieniec jelenia Łopaty daniela Parostki rogacza Oręż dzika


Trofea medalowe zdobyte w naszych obwodach