Jak widać, las w Białorusi jest dziki, pierwotny, nietknięty ludzką ręką. Od lewej: ja, Zbyszek, Giena.
Miejsce, w którym podszedłem głuszca, było jeszcze gęściej zarośnięte i bardziej zabagnione.