Jedliśmy głównie dziczyznę - najczęściej z łosia, ale także z sarny i dzika. Od lewej: Jurek, Adam, Witek, ja, Adaś i Łukasz.