Nawet po wschodzie słońca
w dolnych partiach lasu
jest bardzo ciemno.

Widziałem kilka głuszców
w przedstawionej tu scenerii,
nigdy jednak z tak bliskiej odległości.