Czwarta, ostatnia część
pieśni głuszca - szlifowanie,
trwające 3 do 4 sekund.
Wtedy ptak nic nie słyszy
i nic nie widzi.
Można zrobić kilka kroków,
czy też skoków.
Nawet strzał podczas szlifu
nie spłoszy głuszca.