Mój najlepszy jeleń byk
strzelony 25.09.2003r.

Dziesiątak jednostronnie koronny.
Masa poroża po wysuszeniu - 4,85 kg.

Na ocenie prawidłowości odstrzału
przewodniczący komisji chciał się założyć,
że mój byk jest medalowy (chciałbym!).
Niestety, po wycenie okazało się,
że ma 165,05 punktów CIC (i tak dużo).
Zabrakło 5 punktów do brązu - szkoda.