Moja słonka
Moja słonka strzelona 29.04.84r. w Pińczykowie koło Grajewa. Tutaj przed laty Janusz Meissner
polował na cietrzewie, słonki i kaczory - świetnie opisuje to w książce "Opowieść pod psem".
Na mapach jest Pieńczykowo i Pieńczykówek, ale miejscowi mówią tak jak napisałem ja i Meissner.