6/10

Pierwszy byk 8/10

Preparowanie trfeum. To trzeba umieć i to się da polubić.