Maj 2003r. - Kotlarnia.

Dziki spotkane na drodze wzdłuż torów,
przez Zbyszka i Maćka C.