W lutym 2005r. wróciła zima - proszę zwrócić uwagę na wielką ilość tropów na śniegu.
W zamglonej dali - łania spotkana na Czarnej drodze, podczas inspekcji rudzkiego łowiska.