Sarna koza w żorskim obwodzie. Czy to już wiosna? No ... prawie. Jest styczeń 2005.
Wiosnę nie tylko widać, ale i czuć w powietrzu. Aż chciałoby się usłyszeć skowronka lub czajkę.