Kłdka

Największa porażka nadbiebrzańskich bagien - na końcu słynnej kładki, zamiast pięknego, rozległego widoku, straszą rachityczne bagienne brzozy.
Podziwiać możecie więc tylko nas - od lewej: ja, Radek ze Stasiem, Gosia i Janusz.