10/22

Spacer 12/21

Wyprawa na bagna. Od lewej Mariusz, syn Andrzeja, Andrzej, Wiesiek, Janusz i Ela.