12/22

Budowa budki na cietrzewie 14/22

Po kilku godzinach marszu wśród bagien, naszym oczom ukazała się stara czatownia na wilki.