16/22

U Włodzimierza Łapińskiego 18/22

Rok 1984 - u słynnego fotografa Włodzimierza Łapińskiego (pierwszy z lewej) w Maćkowej Rudzie.
Od lewej: Włodek, Mariusz, Andrzej i ja. Każdy z nas trzyma w ręku wspaniały prezent słynne zdjęcie.
Przy tradycyjnym sękaczu i wybornej nalewce poznaliśmy wyjątkowego człowieka.