5/5

2/5

Kwiecień 2001r. Ela i ja w miejscu, gdzie 17 lat temu budowaliśmy budkę na cietrzewie.
Teraz jest tu prawie zupełnie sucho, po dawnych bagnach pozostało tylko wspomnienie...