8/10

Piżmaki 10/10

Kwiecień 1984r - to były czasy! Poranne polowanie: trzy strzelby - dziewięć piżmaków.