DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Janusz Kibic28-01-2013
Jak Pawluka z koła wywalano

Użytkowników forum dziennika i portalu da się podzielić na tych, którzy piszącego w dzienniku "Łowiecki" Stanisława Pawluka cenią, tych dla których jest obojętny i tych którzy go nie znoszą. Stanisław Pawluk nie jest członkiem redakcji, ale jego, teksty dotykające rzeczywistych problemów PZŁ i jego szeregowych członków. redakcja zamieszcza. Ponieważ teksty te często krytycznie wypowiadają się o konkretnych osobach, nie może dziwić, że u niektórych użytkowników wywołują chęć odwetu, który przybiera również formę wielkiej radości, jak uda się ujawnić osobiste perygrynacje autora w zderzeniu z jego przeciwnikami.

Tak było m.in. po wykluczeniu Stanisława Pawluka z listy członków KŁ Nr 39 "Miś" w Kocku. Jego przeciwnicy, którzy dokumenty musieli otrzymać od członka koła, z którego go wykluczono, zaraz opublikowali na forum wniosek zarządu koła do walnego zgromadzenia formujący zarzuty mające być podstawą wykluczenia. Można zobaczyć na forum każdą z trzech stron tego wniosku i tych, którzy ich nie widzieli, zapraszam do obejrzenia strony 1, strony 2 oraz strony 3. Pod wnioskiem podpisani są członkowie zarządu KŁ Nr 39 "Miś" w Kocku w osobach: Marian Rapacewicz - prezes, Andrzej Słomka - łowczy, Roman Działa - skarbnik i Kazimierz Rogala - sekretarz, nadając temu dokumentowi wagę szczególną, bowiem zgodnie ze statutem podpis prezesa albo prezesa i jednego członka zarządu ma moc wystarczającą.

Przypomnę, bo na forum szeroko sprawa była dyskutowana, Stanisław Pawluk uznając wykluczenie za bezpodstawne, złożył obszerne odwołanie do Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie, który w pełnym składzie tj. dr Marian Flis - łowczy okręgowy, Andrzej Gaweł, Waldemar Kostrzewa, Sławomir Łaska i Dionizy Sadurski - członkowie po wysłuchaniu wykluczonego podjęli uchwałę utrzymującą w mocy uchwałę WZ członków KŁ nr 39 "Miś" w Kocku w "sprawie odwołania Stanisława P." - jak to 31 grudnia 2012 r. ogłoszono na stronie internetowej tego koła.

Przeciwnicy Stanisława Pawluka tryumfalnie odtrąbili zwycięstwa na niemal wszystkich portalach łowieckich, na których zarzucano wykluczonemu wszystko co możliwe, z niemoralnym prowadzeniem włącznie. Sam wykluczony, przygotowując się do złożenia pozwu do Sądu Okręgowego w Lublinie o uznanie uchwały o wykluczeniu za nieistniejącą, postanowił złożyć dwu zdaniowy wniosek do Zarządu Głównego PZŁ o uchylenie uchwały ZO PZŁ w Lublinie i uchwały WZ koła o wykluczeniu, bowiem w niektórych sądach powszechnych za wyczerpanie drogi wewnątrzorganizacyjnej uważano skorzystanuie z trybu nadzoru, który mógł uchylić prawomocne uchwały organów PZŁ i koła.

Zanim pozew Stanisława Pawluka trafił do Sądu, nadeszła przesyłka listowna z Nowego Światu 35, a w niej, co rzadko spotykane, obiektywna ocena faktów zawarta na kilku stronach tekstu. Stając przeciw tym wszystkim, którzy twierdzą, że portal www.lowiecki.pl jedynie złe rzeczy o PZŁ publikuje, skrzętnie omijając publikowanie tych pozytywnych, pozwalam sobie po raz kolejny wykazać, że dziennik i portal "Łowiecki" publikują i takie informacje, o ile dotrą do redakcji.

Treści otrzymanego stanowiska ZG PZŁ nie komentuję uważając, iż czytelnik sam je oceni najlepiej. A wszyscy ci, którzy na głowę Stanisława Pawluka wylewali kubły pomyj, że słusznie wykluczony z KŁ Nr 39 "Miś" w Kocku, mają teraz okazję do oplucia również Zarządu Głównego PZŁ, bo musiał się skumać z tym Pawlukiem, wbrew woli "zdrowej i odpowiedzialnej" części członków w/w koła. Ciekawe, kiedy powyższy dokument ukaże się na stronie www koła. Kto go pierwszy zauważy, niech nie omieszka napisać o tym na forum.


02-02-2013 11:58 Haluk 140
01-02-2013 13:21 werant Haluk, "W ocenie Zarządu Głownego rażącym naruszeniem Statutu PZŁ będzie nie tylko naruszenie procedury określonej w Statucie PZŁ w sposób mający lub mogący mieć wpływ na treść podjętej uchwały, W SZCZEGÓLNOŹŚCI W ZAKRESIE PRAWA DO OBRONY OSOBY ZAINTERESOWANEJ,..."
Art. 32 Konstytucji RP, Art. 34 pkt 5 Ustawy "Prawo łowieckie", Par. 9 ust. 1 pkt 3 Statutu PZŁ, są gwarantem praw, zainteresowanego członka Zrzeszenia.
01-02-2013 07:20 Haluk werant! Przy całym szacunku. Brak TWEGO oświadczenia to jeden mały element sprawy. Całość składa się z wielu: zarzuty na WZCz z uzasadnieniem, uchwała WZCz KŁ z uzasadnieniem, Twoje odwołanie od uchwały WZCz KŁ do ZO i uchwała ZO z uzasadnieniem podtrzymująca uchwałę WZCz KŁ. Z wyjątkiem odwołania Stanisława Pawluka do ZO )chyba dla niego niezbyt wygodne!) wszystkie pozostałe papiery można poczytać w necie. Twego nie ma ani jednego! Na podstawie wklepanych czcionek trudno ocenić, czy obie sprawy są jednakowe czy jednak różnia się zasadniczo. Twoje twierdzenie, że ZG PZŁ oceniał dwie takie same sprawy jest jedynie Twoją oceną niczym nie udokumentowaną. Nie sądzę aby Ciebie wywalano za sprawy nie związku ze statutem np. za napisanie felietonu lub podejrzenie o napisanie donosu do prokuratury. UMIEŚĆ SKANY DOKUMENTÓW NA PORTALU!
31-01-2013 20:48 werant Haluk, z całym szacunkiem, par. 173 ust. 1 Statutu PZŁ stanowi, że organ nadzorujący może posiadać; niezbędne oświadczenia, wyjaśnienia i wymagane dokumenty - przyznam się, że sam jestem ciekaw, jaką "dokumentację w sprawie" przekazał ZO PZŁ w Zielonej Górze, ZG PZŁ w Warszawie?
Zapewniam, że oświadczeń i wyjaśnień zainteresowanego członka Zrzeszenia nie posiada, bo nie umożliwił do ich złożenia ZO PZŁ w Zielonej Górze.
31-01-2013 20:45 werant Haluk, z całym szacunkiem, par. 173 ust. 1 Statutu PZŁ stanowi, że organ nadzorujący może posiadać; niezbędne oświadczenia, wyjaśnienia i wymagane dokumenty - przyznam się, że sam jestem ciekaw, jaką "dokumentację w sprawie" przekazał ZO PZŁ w Zielonej Górze, ZG PZŁ w Warszawie?
Zapewniam, że oświadczeń i wyjaśnień zainteresowanego członka Zrzeszenia nie posiada, bo nie umożliwił do ich złożenia ZO PZŁ w Zielonej Górze.
31-01-2013 18:17 Haluk werant! Chodziło mi o dokumenty - nie czcionki!
31-01-2013 17:11 werant 
Uchwała nr 19/2012 ZO PZŁ z dnia 1 czerwca 2012 r.
Par.1 Uzasadnienie:
1. Dotyczy strony formalnej i głosowania;
2. "We wniosku o wykluczenie i w uzasadnieniu uchwały nr 5/2012 opisano wiele przykładów świadczących, zdaniem członków koła, o niekoleżeńskich i nieetycznych zachowaniach ..." ;
3. Informacja o WZCzK, zawiadomieniu zainteresowanego, absencji i odczytaniu wyjaśnienia na piśmie.
Par.2 "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Par.3!!!"Od powyższej uchwały przysługuje, na podstawie par.171 ust.2 pkt.3 Statutu PZŁ, odwołanie do Okręgowej Rady Łowieckiej w Zielonej Górze, w terminie 14 dni od jej otrzymania 9par.172 tatutu PZŁ)."
Tyle (ochrona danych osobowych).
31-01-2013 17:06 MAUZES A może to nie betony tylko patologia?
31-01-2013 16:58 MAUZES Nasuwa mi się taka myśl, że trzeba być kompletnym idiotą!!! Zarówno w kole jak i w ZO! Przecież nie ulega wątpliwości, że Kol. Stanisław tępi szeroko rozumianą patologie w PZŁ, zamiast z nim współpracować, zwracać się o porady etc. to betony ZK i ZO postępują jak w/w temacie.
31-01-2013 16:24 Haluk rycerz! Czy Stanisław Pawluk zdolny jest do "sprzedania się" np. za koszyk czy jakieś polowanie?
31-01-2013 16:22 Haluk werant! Papiery Stanisława Pawluka są dostępne i na ich podstawie sprawę dość dokładnie można ocenić. Twoich papierów nie ma. Zamieść na portalu kopię kwitu z zarzutami, kopię uchwały WZCz i jej uzasadnieniem i kopię uchwały z uzasadnieniem ZO. Swego odwołania do ZO nie musisz zamieszczać bo wiadomo, że każdy stara siebie wybielić i nie było by jej z czym porównać bo odwołania Stanisława Pawluka także nigdzie na portalu nie znalazłem. Dopiero o tak przedstawionej sprawie można powiedzieć, czy załatwiono je odmiennie czy jednakowo.
31-01-2013 16:00 werant Rycerz, za "zainteresowanego członka Zrzeszenia", któremu przysługuje odwołanie, uznać należy, członka Zrzeszenia, który może odwoływać się od uchwał dotyczących ich osób. Prawo odwołania się od tych uchwał stanowi podstawę do uchylenia uchwały w postępowaniu odwoławczym, po poznaniu stanowiska zaintetresowanego (gwarantuje to zapis par. 9 ust. 1 pkt 3 Statutu PZŁ)!!! oraz oceny zagadnień stanowiących przedmiot uchwały, przez właściwy organ Zrzeszenia (Koła).
Odnośnie uchylania uchwał w trybie nadzoru przez ZG PZŁ, przykład Pana Stanisława Pawluka i mój, są dowodem na to, że różnie są oceniane uchwały - analiza dokumentacji (dowodów stanowiących podstawę uchwały) prowadzi do podjęcia uchwały zmieniającej lub uchylającej. Brak istotnych dowodów w sprawie stanowiących podstawę do zmiany lub uchylenia
31-01-2013 14:23 rycerz werant, bądź realistą. Sprawa Pawluka, to tylko wyjątek potwierdzający regułę, że ZG żadnemu ZO nie zrobi wbrew, a po stronie członka staje tylko wtedy, kiedy to "swój" lub góra ma w tym interes. Pawluk do wrzód na d.... działaczy i teraz próbują go obłaskawić, bo może się da na to nabrać i poleci np. na jakieś polowanko dla wybranych, albo koszyczek pełen dóbr różnych. Naiwni ci, którzy w uchwale ZG nr 1/2013 widzą początek zmian w PZŁ.
31-01-2013 12:17 werant "We wszystkich przypadkach, w których władze i organy Zrzeszenia mają podjąć uchwały dotyczące określonego członka, powinny mu umożliwić złożenie oświadczenia ustnie bądź pisemnie. Ma to zagwarantować poznanie stanowiska zainteresowanego oraz oceny zagadnień stanowiących przedmiot uchwały. Stanowić to może w wielu przypadkach instrument obrony interesów i praw zainteresowanego. Istotne w tym względzie jest prawo odwołania się od tych uchwał. Naruszenie uprawnienia określonego w ustępie 1. niniejszego przepisu stanowi podstawę do uchylenia uchwały w postępowaniu odwoławczym."
ZO PZŁ w Zielonej Górze w postępowaniu odwoławczym NIE umożliwił złożenia oświadczenia ustnie bądź pisemnie, zainteresowanemu członkowi Zrzeszenia (Koła łowieckiego)- brak jest stosownego zapisu w Uchwale ZO PZŁ w Zielonej Górze nr 19/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r., który potwierdzałby ten stan rzeczy.
Tymczasem, ZG PZŁ (organ nadzorczy nad ZO PZŁ)w piśmie BOP 302/12 z dnia 27.11.2012 r.,trybie nadzoru nie uchyla w/w uchwały Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej Gorze i informuje zainteresowanego członka Zrzeszenia, że "Reasumując stwierdzić należy, że w sprawie niniejszej brak jest podstaw do twierdzenia, że Zarząd Okręgowy PZŁ w Zielonej Górze, jako organ odwoławczy, dopuścił się w niniejszej sprawie naruszenia prawa czy Statutu PZŁ, a dodatkowo naruszenia te miały charakter naruszeń rażących."
Podpisał pismo, Przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ dr Lech Bloch.
Należałoby postawić w tym miejscu pytanie, w kontekście sprawy Pana Stanisława Pawluka i dotyczące par. 8 pkt 1 i 2 Statutu Zrzeszenia PZŁ; czy "Przepis ten wprowadza równość członków Zrzeszenia wobec prawa, czyli zasadę polegającą na jednakowym traktowaniu wszystkich członków, którzy znaleźli się w określonej sytuacji przewidzianej przez normę prawną obowiązującą wszystkich członków Zrzeszenia."?
"DB"

31-01-2013 08:15 Stanisław Pawluk Za wszystkie gratulacje dziękuję, jednak „przekierunkuję” je do członków Zarządu Głównego PZŁ i odważnie podpisującego tą uchwałę nr 1/2013 dr. Lecha Blocha. Robię to z nadzieją, że robiąca tutaj za królika moja skromna osoba pozwoliła na wysłanie "w dół" przekazu, że "głupawka" zarządów kół nawet wspartych doktoratem łowczego okręgowego w składzie którego nie znalazł się ani jeden myślący jak w tym przypadku nie są w stanie zbyt długo kompromitować łowiectwa! Myślę, że w ślad za tym pojawi się pierwszy wyraźny przykład sankcji dla kół, które kultywują konflikty lub w inny sposób karmią społeczeństwo bardzo złymi przykładami umacniającymi przekonanie, że myśliwy to "buc z piórkiem w kapeluszu"! Wyrazić tez muszę oczekiwanie sporej części myśliwych, że uchwała ta pierwsza w 2013 roku uchwała będzie pewnym przełomem w sposobie traktowania członków, którzy od tej chwili stanowić będą największą wartość zrzeszenia, że zamiast przykrywać skandale lawiną odznaczeń łowieckich "przydzielanych" w sposób mało elegancki nawet po dwu czy trzech latach przynależności, które upłynęły wyłącznie na tzw. "lizaniu", dojdzie wreszcie do przewidzianego w statucie rozwiązania koła. Członkowie, którzy "jednogłośnie" albo "przytłaczającą większością" bezkrytycznie głosują nie tylko za wywalaniem z koła ale za durnowatymi uchwałami muszą w sposób widoczny czuć zagrożenie swego postępowania. Każdy członek musi się poczuć ODPOWIEDZIALNY za losy łowiectwa, swojej organizacji (do której zapisze się dobrowolnie!) czy swojego koła łowieckiego. Członkowie kół muszą wiedzieć, że opowiadając się za durnowatym sposobem zarządzania kołem łowieckim, za łamaniem zasad statutu, za ustanawianiem swego sprzecznego z zasadami "prawa" mogą doprowadzić do utraty tego, co dla nich najcenniejsze: możliwości pozyskiwania mięsa.
30-01-2013 19:23 LDormus Hupert

Trudno się z Tobą nie zgodzić ale, wystarczyło by go wyposażyć w legitymację Press i na pewno nie był by gorszy od głównego bohatera tego wątku.(i nie ma pewności czy nie lepszy)
30-01-2013 18:33 niepokorny1 SERDECZNE GRATULACJE dla Ciebie Kolego Stanisławie ,wygrywając dla siebie wygrałeś dla nas!!! Idżże tedy,a jedz chleb swój z weselem i pij wino swe z radością , bo się uczynki twoje Bogu podobają .
30-01-2013 16:06 Hupert LDormus, masz rację, ale tylko połowicznie. marzec sprowadził wiekszość do swojego poziomu, ale mimo doświadczenia, nie pokonał.
30-01-2013 16:01 LDormus Po przeczytaniu tekstu i poszczególnych wypowiedzi całość skomentować można jednym zdaniem.
Sprowadził ich do swojego poziomu i pokonał doświadczeniem.
30-01-2013 15:21 juazwiec97 Haluk-jesli kacyk pogratulował to ładnie z jego strony.Pisząc swój poprzedni wpis miałem na myśli wielu innych, nie kacyka.
DB
30-01-2013 13:29 Haluk kacyk! Ciesz się, że ci klapsa nie dał albo w d... nie nakopał! Jaką wartość dla niego przedstawiasz napisał ci konkretnie i zapewne twoje gratulacje ma tam gdzie i ciebie czyli gdzie słońce nie zachodzi.
30-01-2013 10:21 kacyk juazwiec97. Ja Staśkowi pogratulowałem 28.01.2013 o godz. 20 25 "Oczywiście Stasiek masz rację. Jesteś członkiem koła „Miś 39”. Oczywiście gratulacje za wytrwałość". Tylko Stasiek nie podziękował widocznie taka jego natura.
pozdrawiam
30-01-2013 10:11 juazwiec97 Tak sobie myślę, że w tych komentarzach to jest stosunkowo mało gratulacji dla kolegi Stanisława Pawluka wyrażonych przez zaciętych jego wrogów występujących tutaj na forum. No ale to świadczy także o naszych charakterach-rozkoszujemy się tylko klęską bliźniego.
Przy okazji informuję kolegów Stanisława Pawluka i Lelka nowego, że skorzystałem z porad i wysłałem już z kolegą odwołanie od wykluczenia z tytułu nadzoru do ZG PZŁ.
DB
30-01-2013 09:24 azil II Kacyk. Za nic na świecie nie możesz rozszyfrować ..itd. A za nieograniczoną władzę w kole łowieckim i okolicy z prawem wieczystego dziedziczenia też nie...
30-01-2013 09:12 azil II Kacyk. To co Kolega Stanisław pisze jest czarno na białym. Nie jest to pismo rysunkowe. Kacyk. Tych którzy tutaj na forum krytykują zachowanie okupantów PZŁ nie ujawniając swoich danych rozumie. Obawiają się oni zemsty łowieckich kacyków. Ale czego ty się obawiasz próbując utrwalać okupację PZŁ przez nierobów dawnego PZPRu? Przecież złom na skutecznych i oddanych utrwalaczy czeka. Słyszałem iż mają wprowadzić złom z tykami, a dla wybitnych złom z tykami i grandlami. Kacyk. Może ty się wstydzisz ujawnić, tak samo jak wielu innych nie afiszuje się tytułami takimi jak "TW sędzia", "członek UB", "członek SB", "członek ORMO" "pierwszy sekretarz...." itd.
29-01-2013 20:16 kacyk Za nic w świecie nie mogę Twoich rysunków rozszyfrować. Nie wiem o czym rysujesz.
29-01-2013 20:13 MAUZES Kacyk jakie wrażenia Prezesa Knieji Mogilno z uchwały ZG? Jak on ma na nazwisko przypomnij proszę, bo nie chce na YT szukać sesji rady miasta/gminy/powiatu.
29-01-2013 19:59 MAUZES Oj wiedzą, doświadczeniem życiowym, występowaniem w słusznej sprawie, tępieniu draństwa w PZŁ to mi daleko do kol. Stanisława, ale dziękuję- naprawdę urosłem. No i wnioskuje, że z czytania artykułów i oglądania reportaży, filmów kol.Stanisława można dużo się nauczyć! Jeszcze raz dziękuję!
29-01-2013 19:41 Stanisław Pawluk marzec! wszystkie nicki na portalu to ja!
29-01-2013 19:34 marzec Wystraczy popatrzeć na styl pisania Haluka i Staśka i MAUZESA i wszystko jasne.
29-01-2013 19:31 Haluk kacyk! Na ciebie nawet patrzeć nie trzeba aby wiedzieć, czym trącisz. Wystaczy poczytać aby dojść do wniosku ile złego robisz łowiectwu. Że cię jeszcze z koła nie wywalają to dziwne. Chyba tam sami tacy.
29-01-2013 19:25 kacyk Wystraczy popatrzeć na styl pisania Haluka i Staśka i wszystko jasne.
29-01-2013 19:23 MAUZES Marzec z takiej samej woli jak ty na łowieckim to ja w kole jestem!
29-01-2013 19:20 Haluk marzec! To dlaczego zarzucasz Stanisławowi Pawlukowi, że chce wrócić do koła w myśl zasady "nieobecni nie mają racji"? Ps. Jeśli w PZŁ choć setna procentu to osoby takie jak kacyk i marzec to najwyższa pora całe łowiectwo oddać w ręce prywatne a PZŁ zapakować do rakiety i wysłać na księżyc! Po ich tekstach można się jedynie pożygać a nie polować! marzec już wyabortowany z polowaczki. Mam nadzieję, że z kacykiem zrobią to samo i to niebawem.
29-01-2013 19:14 marzec PAWLUK WSKAŻ TE OSZCZERSTWA bardzo proszę.Juz tyle razy to słyszę a nigdy ich nie widziałem.I nie pisz mi ze nie masz czasu albo jestem zerem abys poswięcał mi czas.A ja tu się nie pcham ze swojej woli tylko ty wykorzystujac ze nie byłem obecny na portalu zbyt wiele razy pisałeś o moich rzekomych niecnych poczynaniach.Wiec wróciłem bo mówią że "nieobecni nie maja racji" Ad Jean.O mnie sie nie martw,ja nie lubie matactw i obłudy.
29-01-2013 19:12 jean marzec to przypadek nieuleczalny i chyba po 2014roku nawet mu nie przejdzie ta złość do innych, bo to mogą być kolejne lata bez polowań.

Życzę zdrowia
29-01-2013 19:08 marzec MAUZES,Jesteś dłuzej na forum niz ja siegnij do pamieci to bedziesz wiedział.
29-01-2013 19:03 Stanisław Pawluk marzec! Mnie intersuje zjawisko socjologiczne jakie ma miejsce za twoim przykładem. Za oszczerstwa i zniesławienia posługując się nickim "ajwa" zostałeś usunięty z portalu. Natychmiast pojawiłeś się pod nickiem "kokosz" do czego użyłeś nazwiska swojej konkubiny. Mi ciągle piszesz, że jestem niechciany w kole przekonujesz, że nie powinienem tam polować bo nikt mnie nie chce i tak wkoło. Jak więc to się ma do tego, że będąc tu na portalu niechcianym pchasz się na siłę!
29-01-2013 19:02 MAUZES Marzec jesteś członkiem Koła łowieckiego? nie chcą Cię?
29-01-2013 18:54 marzec Napisałbym więcej ale zaraz Pani Redakcja zamknełaby mi usta,czerwienią.
29-01-2013 18:53 kacyk Dla mnie byłes nikim zanim Cię jeszcze z "Misia" exportowali.
pozdrawiam
29-01-2013 18:49 Stanisław Pawluk kacyk. Napisałem ci, że to był mały fragment mego życia, że mnie już nie zajmuje i że jestem dalej. Jak cię mój tamten z przed lat zyciorys interesuje to sobie szukaj. Mi to wisi i powiewa. A do tego nie muszę się przed tobą z niczego tłumaczyć. Dla mnie jesteś nikim.
29-01-2013 18:43 kacyk No to zdradź swój stopień...no chyba że i stopnia też się wstydzisz albo nie ma się czym chwalić.
pozdrawiam
29-01-2013 18:40 Stanisław Pawluk marzec! Wreszcie napisałeś coś wesołego! Ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha...
29-01-2013 18:37 Stanisław Pawluk kacyk! Ale jesteś prosty! Jeśli posługujesz się grupą to dodaj właściwy przymiotnik. W stopniach wojskowych nie występowało coś takiego jak "towarzyszu oficerze"! Ucz się!!! Albo nie dyskutuj w tematach jakie przerastają twoje możliwości intelektualne.
29-01-2013 18:36 marzec Pawluk nie pomawiaj mnie że ktos miał kłopoty z mego powodu,wiem ze cie boli to co piszę bo prawda zawsze jest bolesna.Pomimo sedziwego juz wieku nic sie nie nauczyłeś,i pewnie nie nauczysz.Wszyscy wokół w Łosiu i w Misiu to żli głupi ludzie a ty jeden,jedyny sprawiedliwy.Jesteś arogancki i lekceważysz ludzi,mściwy i zawistny,gdzie nie pójdziesz tam zawsze masz problemy i klopoty,wszyscy winni tylko ty jeden uczciwy i sprawiedliwy.
29-01-2013 18:32 kacyk Tak jest towarzyszu oficerze.
pozdawiam
29-01-2013 18:29 Stanisław Pawluk kacyk. Będziesz bardzo rozczarowany. Zacznij się bać ale nie o moje kwity - te są bezpieczne!
29-01-2013 18:28 kacyk Stasiek no to pochwal się gwiazdkami a może nawet lampasami. A tak na marginesie. Szykuj się do ewakuacji. W Telexpressie mówili że lubelaków czeka powódź. Kwity które masz na ludzi schowaj w bezpiecznym miejscu. Najlepiej na strychu bo jak je zaleje to co ty biedaku będziesz w życiu robił.
pozdrawam
29-01-2013 18:23 Stanisław Pawluk kacyk! Ubliżasz mi od dawna. M.in. zaniżaniem mojego ostatniego stopnia wojskowego. To, że zatrzymałeś się w rozwoju nie upoważnia cię do publikowania nieaktualnych danych. Chamstwo też musi mieć swoje granice! I kiedyś będzie miało.
29-01-2013 18:17 kacyk Marzec. Kiedyś było głośno o agencie Tomku. I pewnie głośno by było o agencie Staśku gdyby na pagonach miał wiecej. A że do CBA by się nadawał to nikogo nie trzeba przekonywać. Strach się bać.
pozdrawiam
29-01-2013 18:04 MAUZES W aktualnościach strony internetowej Kł Miś 39 w Kocku na zdjęciu lepiej by Prezes Marian Rapacewicz wyglądał z wieńcem jelenia na głowie- tak do zaistniałej sytuacji! Sugestia dla aktualizującego stronę koła!
29-01-2013 17:54 MAUZES Marzec jeżeli to prawda to poproszę kolegę Stanisława o pomoc bo u mnie będzie trzeba troszkę więcej niż połowę pozwać!
Marzec w życiu trzeba brać odpowiedzialność za swoje zachowanie, a nie teraz biadolić. Lubisz jak CI ktoś sr.. na głowę?
29-01-2013 17:53 Stanisław Pawluk marzec! Przecież zarzuty sam publikowałeś na portalu. To czemu pytasz "za co"? hi... hi... Moją sytuacją się nie martw! Tobie się wydaje, że ja walcze o możliwość polowania. Taką mam i to bardzo wielką i bez "Misia"! Spoko! Ja problemów nie ma a "Misie" mają i będą mieli coraz większe. Dla mnie jak się to nie skończy jest dobrze! Misie ryzykują o wiele więcej. Będziesz miał okazję o tym wszystkim czytać. Początek masz tutaj: http://forum.lowiecki.pl/read.php?f=21&i=74577&t=74577 I na koniec: z "koalicją" z tobą "dobrze" już wyszedł Antoni S., Zenon O., Zdzisław W., Andrzej O. i dwu właścicieli portalu internetowego no i oczywiście ty sam. Zapewne "Misiom" koalicja z tobą także "dobrze" wyjdzie. Może nawet przyjmą cię do koła (jak bedziesz członkiem PZŁ!)? Ps. Skąd wiesz, że chodzi mi o zaskarbienie o "radości" a nie np. "smutku"? Ps. 2 - to dopiero początek! Wszystko przed nami.... Ps. 3 Wywalili mnie bo byłem zbyt koleżeński i zbyt uczciwy.
29-01-2013 17:35 marzec Pawluk,masz racje ze ja nie przyjmuję,natomiast pojmuję że Miś słabo uzasadnił stronę merytoryczną.Jeśli twierdzisz że nie dałes im powodów do wywalenia to zdradź co było powodem ze chciano cię wywalic.Przecież gdybyś był koleżeński i uczciwy to nikt by cię nie ruszył.Jakoś w Misiu nie było tradycji wywalania członków z koła.Natomiast co do piwa to myślę ze będziesz je sam kosztował.Pozwałeś pół koła do sądu i myślisz że tym zaskarbisz sobie ich radość?Myślę że dla ciebie jest teraz jeszcze gorsza sytuacja niż przedtem więc nie ciesz się przedwcześnie.
29-01-2013 17:23 Rafał J. ad Lelek_nowy, "Pamiętaj przy tym, że tryb nadzoru bada sprawę z punktu widzenia formalnego, a nie merytorycznego", jak pokazuje uchwała ZG podjęta w sprawie Stanisława, jesteś w błędzie. DB
29-01-2013 17:15 doohnibor Intelektualne zwieracze zaciśnięte na maksa u marca.I możecie się zesrać Panowie-nic do Niego nie dotrze! :))
29-01-2013 16:35 Stanisław Pawluk marzec! ty niczego nie przyjmujesz! Miś papiery przygotował (tzn. im przygotowano) bardzo dobrze (od strony formalnej)! Tylko ja im zapomniałem dostarczyć powodów do wywalenia. Z następnym razem niech raczej zaczekają (choć przysłowie mówi: kto wie co głupiemu do łba przyjść może) i wypiją to piwo jakie aktualnie wypić będą musieli.
29-01-2013 16:06 COLTON Żeby dyskutować, najpierw należy nauczyć się słuchać. A tu słyszę:"... ja go bukłaczkiem, a on Wilcze Doły, no to ja go bukłaczkiem, a on Wilcze Doły, no to ja go bukłaczkiem, co Waści powiedział - Wilcze Doły.."
29-01-2013 15:44 marzec HUSKY nie znam Twojej sprawy ani Ciebie ale nie uogólniaj bo nie wszędzie tak jest.I tu na tym forum równiez wypowiadali się myśliwi którzy maja dobre koła i zarządy.
DB
29-01-2013 15:33 marzec MAUZES wiem że tak moze i gdzies sie sporadycznie dzieje, ale skoro tak piszesz to ile dałes ty za przyjecie do koła,mozesz zdradzić?Kto wziął,prezes,skarbnik czy sekretarz?
29-01-2013 15:29 MAUZES marzec ,,Mam nadzieję ze koło Miś następnym razem skrupulatnie przygotuje dokumenty"
Ja mam nadzieję, że już nie będziesz się więcej ośmieszał w postaci zakładania wątku z uchwałą o wykluczeniu. Mam również nadzieję, że odpowiedzą przed sądem powszechnym za pomówienia i intrygi myśliwi z Misia.
29-01-2013 15:29 Husky @marzec, przegrać z klasą to wielka sztuka.
Ty,nawet tego nie potrafisz.
Doświadczyłem, ( mówiąc kolokwialnie, językiem roboczym członków PZŁ ) wyp@#%&alania mnie na zbity pysk, metodami jakimi sam Beria by się nie powstydził. Próbowano zrobić to, przy pomocy tępych chłopów oderwanych od pługa dla których "odszczał" i przymknięcie oka przez ZK na zwierzynę wyjeżdżającą w bagażniku to pełnia szczęścia, więc nie próbuj nikomu, a przynajmniej mi, wmawiać że w KŁ Miś panowała sielska atmosfera...
DB.
29-01-2013 15:24 marzec Pawluk tobie jak brakuje argumentów to jak zwykle prywatne wycieczki urządzasz.Mam nadzieję ze koło Miś następnym razem skrupulatnie przygotuje dokumenty.Ale coś mi się wydaje że sam zrezygnujesz,drugi raz ci sie nie uda.
29-01-2013 15:09 juazwiec97 Lelek nowy- bardzo dziekuję za konkretną odpowiedź. Już wszystko wiem, bo i poszperałem, ale także jestem po rozmowie z kolegą Stanisławem Pawlukiem, który rozwiał moje wszystkie wątpliwości.
Serdecznie pozdrawiam. DB
29-01-2013 14:49 Stanisław Pawluk marzec! Pusta i naiwna gadka. Gdyby tak było jak piszesz ZG PZŁ nie podjął by takiej uchwały jak podjął! Tobie się pomieszało koleżeństwo z mafijnym braterstwem! Nie te czasy. Dziwi mnie także twoje gadanie o chceniu lub nie zwłaszcza, że ty nigdzie nie jesteś chciany a twój jedyny kontakt z kołem to bójka na grobli. To zbyt mało aby dyskutować o uwarunkowaniach społecznych w kole, gdzie jak słusznie wykazał ZG PZŁ podstawą współistnienia ma być TOLERANCJA i poszanowanie odmienności poglądów (przekaz był wykonany trochę innymi słowami)! I za takie postawienie sprawy ZG PZŁ dostaje (także i w tej dyskusji) brawa. Bo jest to rzeczywiście przełomowy przekaz w sposób dobitny pokazujący, że naciągane zarzuty powstałe nie na podstawie faktów a w drodze pomówień i intryg to w XXI wieku zbyt mało aby linczując zaspokajać swoje próżności. Ta uchwała podnosi na właściwy zapis statutu, że członka można wykluczyć jedynie za RAŻĄCE!!!!!! a nie każde naruszenie zwłaszcza wyimaginowanych lub sobiepańsko ustalonych norm koleżeństwa.
29-01-2013 14:40 MAUZES Marzec co ty za głupoty wypisujesz!!! Do koła bardzo łatwo się dostać- kasa, wóda i w pozycji zbierania ryżu no i palec wiedzieć komu trzymać! - Każdy przyjęty!!! I PAMIĘTAĆ NALEŻY, ŻE JAK PREZES KOGOŚ NIE LUBI TO MY TEŻ!!!!!

A później jak jesteś w kole to musisz udawać, że jesteś ślepy i głupi tzn. nie ma nadużyć przy karmie, szkodach etc. To taka tradycja łowiecka!

Jak jesteś normalny to nie jesteś przyjęty! Jak zachowujesz się przyzwoicie to wypitalali za koleżeństwo.
Marzec odpowiedź dlaczego nie jesteś w żadnym kole?
29-01-2013 14:39 lelek_nowy juazwiec97, WZ wyklucza, do ZO się odwołujesz. Uchwała ZO w sprawie odwołania zamyka drogę instancyjna i uchwała WZ staje się prawomocna. W tym momencie możesz udać się do sądu powszechnego. Równocześnie w statucie PZŁ jest możliwośc skłądania wniosków o uchylenie prawomocnych uchwał w tzw. trzybie nadzoru. W przypadku wykluczenia po uchwale ZO odmawiające uwzględniernia odowłania własciwym w trybie nadzoru jest ZG. Oawluk zanim zdażył napisąc pozew do sądu zwrócił sie w trybi enadzoru do ZG i ten uchylił odmowę ZO uwzględnienia odwołania i poprzedzająca ją uchwałę WZ. W ten sposób Pawluk zanim złożył pozew z powrotem stał się członkiem koła. Jak Ty masz sprawę w sądzie, to w dalszym ciągu masz możłiwość pisania do ZG w trybi enadzoru, bo ten nie ma ograniczeń czasowych. Pamiętaj przy tym, że tryb nadzoru bada sprawę z punktu widzenia formalnego, a nie merytorycznego.
29-01-2013 14:28 marzec Rafał.J wstępujesz do koła dobrowolnie i musisz się dostosować do ogółu a nie ogół do Ciebie.Takie koło to namiastka takiego elitarnego klubu do którego nie musza należeć wszyscy chetni,zreszta jest to bardzo widoczne ponieważ problemy z wstępem do koła mają nie tylko myśliwi ale nawet stazyści którzy staż robili w konkretnym kole.
DB
29-01-2013 13:56 Rafał J. Marzec, Ty dalej swoje. Domyślam się, że już nigdy nie będziesz w stanie pojąć, że koła łowieckie w Polsce, to nie PRYWATNE koła, a działające na podstawie ustawy i statutu. "Argumenty", które w kółko powtarzasz, mogą wrażenie wywołać jedynie na takich, jak Ty, tzn. nie mających zielonego pojęcia o istocie rzeczy.
29-01-2013 13:47 marzec Obrońcy bohatera w wiekszosci to wykluczeni z kół za niewinność.Śmiechu warte.Nie możecie zrozumiec ze jego tam w kole nie chcą,i to znakomita większośc.Na 36 mysliwych obecnych na WZ, za usunieciem głosowalo 31 myśliwych, 3 bylo przeciwko, 2 oddane glosy byly nieważne.Uważacie że to nie ma znaczenia,ja odmiennie ze ma i to wielkie.Znając życie gdyby bohatera tego felietonu ZK miał skrzywdzić to nieobecni na tym Walnym stawili by się i głosowali przeciwko.
DB
29-01-2013 13:33 werant "Zachowanie nawet nieaprobowane przez większość członków Koła, uznawane za godzące w interes samego Koła czy poszczególnych jego członków nie nosiły cechy bezprawności." - powinno być przesłaniem dla wszystkich członków Zrzeszenia.
Gratuluję Panie Stanisławie.
29-01-2013 13:23 Rafał J. Marzec, a ja poznałem Ciebie teraz i tu. Twoje komentarze w zupełności wystarczają mi do wyrobienia sobie zdania, co z Ciebie za ptaszek. A w dodatku ta Twoja totalna ignorancja dla zapisów prawa i statutu ... Chyba tylko w "Misiu" można spotkać podobnych Tobie.
29-01-2013 13:14 marzec Ad Jean.Bzdury to Ty piszesz wrzucajac do jednego wora wszystkie zarządy kół,nazywając ich kłamcami,złodziejami,mataczami i głupcami.Według Ciebie tylko szeregowi myśliwi to aniołki,śmiechu warte.Akurat mozliwosci bohatera komentowanego felietonu poznałem na własnej skórze i to od 2004 roku.DB

29-01-2013 12:26 jean BZDURY takiej jaką napisał Marzec o społeczności koła nie da się pominąć bez komentarz.
Wszyscy mają w tej społeczności prawa i obowiązki a nie tylko myśliwi a ZK mogą kłamać? ,mataczyć? i kraść społeczne pieniądze? bo nikt ich nie potrafi rozliczyć !!! a kolesiostwo kwitnie i jest OK ?według Marca - taka jest ta sprawiedliwość społeczna tego grajdołka gdzie pieniądze przyjmowane przez ZK do kół jako wpisowe winny być gwarancją powyższego prawa dla myśliwych.
A ZO są po to żeby przyklepywać głupotę działaczy kołowych i fałszerstwa i statut i prawo mają za nic to pokazali ci z ZO w Lublinie i wystawili sobie sami opinię dyletantów.

Panie Kolego Pawluk gratuluję , że sprawa się tak zakończyła choć wątpię ,że już teraz będzie praworządnie i uczciwie w tej organizacji.

DB Pozdrawiam
29-01-2013 10:24 Stanisław Pawluk juazwiec97! Wchodzi w Twoją prywatną sferę więc proszę na priw i jeśli tylko będę w stanie chętnie pomogą! (Aktualnie jestem pod telefonem: 81 745-10-45). Bez opłat jak oszczerczo sugeruje kacyk. kacyk! Ja stale jestem "wzięty w garść" i nie tracę zimnej krwi. Ci co mnie znają czasami nawet mówią, że mam nerwy ze stali. Jenota strzel sobie w KŁ "Bór" w Bydgoszczy alby tych, gdzie sekretarz fałszuje dokumentację łowiecką (twój osądzony przyjaciel).
29-01-2013 10:16 juazwiec97 Panie Stanisławie-kto pyta nie błądzi,więc nie mogę się mylić. To były pytania i oczekiwałem na odpowiedź,czy rację ma OZ, czy ZG PZŁ. Jako wytrawny znawca tematu może przecież kolega rzetelnie na te pytania odpowiedzieć i nic się nie stanie. Ja z mniejszym doświadczeniem przechodzę przez to wszystko sam i jestem teraz w Sądzie, ale mam watpliwości, czy zgodnie ze Statutem OZ nie zrobił mnie w konia. Mogłem podobnie jak kolega odwołać się do Zarządu Głównego /już poprawnie/ i być w takiej samej jak kolega sytuacji.
DB
29-01-2013 09:54 kacyk Stasiek weź się w garść chłopie i wal do Słomki. Napewno jakiegoś jenota Tobie dwpisze w odstrzał.
29-01-2013 08:23 Stanisław Pawluk Najbardziej "szeleszczą" opasłe akta prokuratorskie i sądowe. Jeśli podjąłeś jakąś plotkę to ją zweryfikuj i opisz - może staniesz się "dzinnikarzem śledczym" i nareszcie poznasz definicje słowa "dziennikarz" co pozwoli ci na uniknięcie pisania durnot jak niżej.
29-01-2013 08:19 kacyk Rozumiem że zajmujesz się tym z zamiłowania. Bo słyszałem że szelest papierków Ciebie skusił.
pozdrawiam
29-01-2013 08:13 Stanisław Pawluk kacyk! "kariery" wojskowej wcale się nie wstydze!!!! wojskową Zakończyłem ją grubo ponad 30 lat temu! Także z efektem bo nawet "Wolną Eurpę" (RWE) powody mojego odejścia zainteresowały. A był to mały fragment mego życia, który ciebie bardziej zajmuje jak mnie. Aferami zajmuję się na tej samej zasadzie na jakiej dziennikarz śledczy zajmuje się zabójstwami, mafiami itp. Także i ty masz inklinacje śledzcze (a może tylko donosicielskie?) instalując na mnie "ucho" w Misiu (jak sam się chwalisz) więc nie dziw się, że ja zajmuję się takimi min. jak ty. Można rzec: taka praca! Ps. Pisałem wiele o pozytywnych sprawach ale one jakoś twojej uwagi nie przykuły. Zrobiłem nawet film o Misiu (nadwyraz i niezasłużenie pozytywny - ale wówczas wierzyłem), który ktoś nawet umięścił na YT. Także przegapiłeś? Ps. 2 Nieźle musiałem ci zaleźć za skórę bo masz już fobie na moim punkcie!
29-01-2013 07:59 kacyk Stasiek. No i nie dowiedzałem się dlaczego wstydzisz się swojej kariery w LWP. A tak nawiasem mówiąc. Nie pamiętam abyś brał udział w merytorycznych dyskusjach w innych działach forum. Np. o broni, amunicji, optyce itd. Jedyne co to tylko afery, sensacje, sensacyjki. Czyżby juz tylko to Cię podniecało? Współczuje.
pozdrawiam
29-01-2013 07:59 marzec Pawluk ciebie w głosowaniu usuneli członkowie koła i to porażajacą większoscia głosów a nie zarząd.Ps.A koło większością głosów tez może sprzeciwić sie zarzadowi i przyjac kogos na członka ,pomimo sprzeciwu zarzadu koła.
29-01-2013 07:46 Stanisław Pawluk To trudno zrozumieć, że koło to nie mafia? Że obowiązują zasady. Np. statutowe, demokratyczne, prawne itp.? Decyzje nie mogą być przypadkowe i pod czyjeś "widzimisię"! Tylko skąd ty o tym biedaku możesz wiedzieć. W żadnej takiej społeczności doświadczeń nie miałeś, więc trudno się z tobą rozmawia zwłaszcza, że ze znajomością statutu też masz na bakier (poniżej). Ps. Do koła nie przyjmuje "koło" a zarząd koła - to także ze statutu! Koło w tym przypadku nie ma autonomi bo musi zaakceptować wolę zarządu - chce czy nie chce. Czyli "kolegów" dobiera zarząd wg własnych kryteriów (rodzina, znajomi, za głosy w wyborach, za wódę, za łapówkę itp.)
29-01-2013 07:39 marzec Pawluk jeśli koło ma autonomię przy przyjmowaniu do koła tym samym nie można koła pozbawić tej autonomii przy usuwaniu z koła.Tak trudno to zrozumieć?
29-01-2013 07:25 Stanisław Pawluk kacyk! Możesz "Misiowi" nawet wylizać. Zupełnie mnie to nie boli. Zwłaszcza, że o tobie i twoim kole mogę wiele napisać. Zajmij się może przy okazji sobą, swoim prezesem i łowczym zanim ja się zajmę. Jak chcesz zobaczyć moje "papiery" dziennikarza to wpadnij do sądu - tam je dość często okazuję. W twoim Rejonowym i Prokuraturze także. marzec! Brakuje ci podstawowej wiedzy o statucie a o funkconowaniu kół zupełnie. Zapytaj więc dlaczego na WZCz najlepszy w Europie skarbnik nie poinformował Izy, że ma jakieś zaległości. I zapytaj tego "dobrego" zarządu dlaczego ją potraktowali zupełnie inaczej jak innych w o większych i dłuższych zaległościach.
29-01-2013 00:41 Rafał J. Nowy21, całkowicie widzę to inaczej. Zarząd Główny uznał, że nie miałby szans ze Stanisławem przed obliczem sądu powszechnego. Może nie tyle, że Stanisław wyjątkowo dobrze poradziłby sobie w takich warunkach (tu oczywiscie nie można miec jakichkolwiek wątpliwosci), ile argumenty "Misia" i Zarządu Okręgowego w Lublinie, są po prostu beznadziejne. Na miarę poziomu, jaki wspólnie reprezentują. Ot i cała tajemnica.
28-01-2013 23:22 nowy21 Kolego Stanislawie ZG uchylając uchwaly ZK i ZO docenił wielki wkład Twojej pracy w wytykaniu wszelkich dzlałań niezgodnych z prawem popełnianych przez nieodpowiedzialne osoby.
Skladam wielkie gratulacje.DB
28-01-2013 22:43 Rafał J. Kacyk, kąsając, już sam nie wiesz, w co by tu ugryźć Stanisława. Byleby go tylko zabolało. Wiesz, w d... go ugryź. Tyle tylko możesz do spółki z marcem teraz zrobić.
28-01-2013 22:21 MAUZES Kolego Stanisławie zarzuty, które były przedstawione w wniosku o wykluczenie zostały rozjechane przez ZG PZŁ. Czy w związku z tym, że okazały się pomówieniami można dochodzić swoich praw przed sądem powszechnym? Były publikowane, rozpowszechniane itp. w pewien sposób miały cel - zdegradować kolegę w środowisku myśliwych. Wyszło odwrotnie! Proszę o odpowiedź ponieważ jest to praktyka, która stała się niestety tradycją łowiecką w kołach!
28-01-2013 22:16 azil II Kacyk !
Z tym kółkiem różańcowym to tak samo jak bym słuchał - czytał politruka na temat wyższości produkcji kolektywnej igieł nad produkcją prywatną. Powiem tobie iż znam paru posługujących się tym zwrotem ukutym na potrzeby błaznów uzurpujących sobie jakieś niepisane prawa i błazna z siebie robisz posługując się tym przykładem. Ilu zostanie jest nie istotne. Chętnych do wstąpienia będzie wystarczająco, a zachętą będzie zarząd bez idiotycznych zapędów i oczekiwań na hołdy i całowanie po rękach, o podarkach nie wspominając. Napisz lepiej kto przyjmie tych "przydupas.w" którzy starają się iść przez łowieckie życie z wiadrem wazeliny w ręku.
Nic sam wymyślić nie możesz, tylko komunistę Milera cytujesz? Co on takiego dobrego dla kraju i jego obywateli zrobił? Dla swego synalka wystarczająco na całe normalne życie. Głośno o tym było.
28-01-2013 21:46 marzec Ad Stanisław Pawluk
Przypomniałem sobie.
Odnośnie Izy skreślonej za niepłacenie składek to jednak mijasz się z prawdą poniewaz w chwili gdy kandydowałes na łowczego podczas WZ to Iza była obecna,poniewaz jak sam pisałem wcześnie jej głos był jednym z czterech oddanych na ciebie.Więc miała możliwośc uregulowania zaległych składek i innych należnosci.
Pa-pa
28-01-2013 21:39 kacyk Kiryk a jak ma być. Po takim publicznym opluwaniu nie tylko zarządu ale i członków koła. Jeszcze kilka dni temu wstawił post o niepłaceniu nagance w co ja nie wierzę. Ale poczekajmy a życie samo napisze scenariusz. Widomości z "Misia" będę miał na bieżąco.
pozdrawiam
28-01-2013 21:35 kiryk kacyk, dokładnie jak Ty tak traktują statutową koleżeńskość działacze w organach. Koleżeńskim trzeba być, ale tylko wobec swoich, a jak nie swój, to niech się męczy z dzikiem czy łanią, a zupę konsumuje za drzewem, a nie z innymi przy stole. Cała prawda o PZŁ w tak krótkim komentarzu jak Twój niżej. Lepiej tego nie mogłeś zrobić.
28-01-2013 21:19 kacyk Stasiek. Człowiek szlachetny, wartościowy i uczciwy nie wstydzi się tego że był podoficerem w LWP. I na zadane pytanie o zawód nie odpowiada dziennikarz. Czego się wstydzisz? Stopnia którego się dochrapałeś w LWP??? No tak bo gdybyś był oficerem to inna sprawa. Na zadane pytanie odpowiedziałbyś że emerytowny oficer wojska a tak tylko emerytowny żołnierz. Masz rację dziennikarz lepiej brzmi. Tylko okaż "kwity" dziennikarza.
pozdrawiam
28-01-2013 21:12 Stanisław Pawluk kacyk. Nie mam na myśli zwłaszcza ciebie i to co tutaj demonstrujesz.
28-01-2013 21:11 kacyk Piszesz o osobach szlachetnych, wartościowych, uczciwych....chyba nie masz siebie na myśli?
pozdrawiam
28-01-2013 21:03 Stanisław Pawluk kacyk! Niczego nie wygrywałem - z nikim nie walczyłem! Nie ja wywoływałem to, co ty nazywasz wojną (czy bitwą - wsio mi rybka). ZG PZŁ zareagował prawidłowo na dwa napisane zdania! To kilku watażków na rzeź pociągnęło legiony.... a takie wojny to ja wciągam niczym kreskę. Tylko tacy zdeprawowani jak ty nie są w stanie tego pojąć. I to przez takich jak ty łowiectwo stało się tak bezduszne i mało ciekawe. Łowiectwo jest dla ludzi szlachetnych - nie wiejskich watażków!
28-01-2013 21:00 kacyk Poczekamy zobaczymy....prawdziwego faceta poznaje się po tym jak kończy a nie jak zaczyna. WYgrałeś małą bitewkę a przed Tobą poważna wojna.
poxdrawiam
28-01-2013 20:52 Stanisław Pawluk kacyk! Ja kumam - ty nie kumasz! Ty uważasz, że jeśli wszyscy nie przestrzegają zasad prawnych, etycznych, kulturalnych czy zasad współżycia społecznego to i ja muszę! To w twojej mentalności takie dzikie zasady. Mamy XXI wiek i wyższy niż w epoce kamienia łupanego poziom cywilizacji. Jeśli gdzieś zebrała się banda nieszanująca innych to należy tą bandę rozgonić na cztery wiatry! Na obwody chętni się znajdą. marzec: czas już pokazał - dalej może tylko uzupełnić! Niech się cieszą, że ZG PZŁ nie dopuścił do procesu. Scenariusz był bardzo ciekawy.
28-01-2013 20:49 marzec Ad Rafał J.
Czas pokaże,pozyjemy zobaczymy.
DB
28-01-2013 20:45 kacyk Stasiek o czym Ty rysujesz. To dla tych którzy głosowali za twoim wydaleniem z koła nie ma miejsca??? To zostaniesz w kole Ty i jeszcze dwóch, trzech członków?? Jaja sobie robisz. Jeżeli nie podoba mi sie kółko różańcowe prz parafii Sw. Jana to sie wypisuję a zapisuję się do kółka różańcowego przy parafii Św. Jadwigi. Kumasz??
pozdrawiam
28-01-2013 20:37 Stanisław Pawluk kacyk! Ty pojmujesz jak ci zdegenerowani, którzy bez powodu wyciągnęli swe brudne łapy aby bez powodu skreślać. To dla nich nie ma miejsca w łowiectwie - nie dla mnie! I wisi mi to, o czym piszesz. Twoje patologiczne środowisko nauczyło cię patologicznych relacji z ludźmi. Np. odtrącania tych, po których stronie stoi racja. To jest układ mafijny i jeśli będzie tak jak mówisz tzn. że trzeba zrobić wszystko aby taką patologie wypalić gorącym żelazem. Np. rozwiązując koło. Chyba wreszczie i na takie "pociągnięcia" pora idzie! W swojej wypowiedzi zawarłeś najdobitniejsze uzasadnienie dla likwidacji monopolu! Po to choćby, aby ci zepsuci nie mogli sekować wartościowych, uczciwych osób (i nie koniecznie chodzi o mnie).
28-01-2013 20:34 Rafał J. Marzec, ale bredzisz od rzeczy. Skończ Waść i oszczędź wstydu sobie. Poważnie Ci radzę. ZG nikogo i do niczego nie zmusza. On tylko wyeliminował z obrotu prawnego wadliwą uchwałę walnego zgromadzenia. Tej uchwały o wypinkoleniu Stanisława, po prostu nie ma. Został tylko smród po niej i komrpomitacja członków "Misia".
28-01-2013 20:31 marzec Ad. juazwiec97
Moim zdaniem uchwała ZG nie moze zmusic ZK do przywrócenia mu członkostwa,równiez problematyczne staje sie przywrócenie członkostwa przez Sąd.Wykluczenie z koła to nie to samo co wykluczenie z PZŁ,członkostwo w PZŁ nie ustaje ,mozna być niestowarzyszonym.
Skończy się ten aplauz tak samo jak z wyrokiem TK.
DB
28-01-2013 20:25 kacyk Oczywiście Stasiek masz rację. Jesteś członkiem koła „Miś 39”. Oczywiście gratulacje za wytrwałość. Ale to Zycie napisze dalszy scenariusz. Obym się mylił. Przedstawię Tobie relację z polowania zbiorowego koła „Miś 39” w najbliższym sezonie. Podczas przerwy w polowaniu podana zostaje pyszna grochówka. Myśliwi posilają się w mniejszych, większych grupkach w swoim gronie a Ty co. Weźmiesz michę grochówki i gdzieś za drzewem będziesz chlipał? Bo innego scenariusza nie widzę. Bo jak pisze w uzasadnieniu wykluczyli Ciebie druzgocącą przewagą głosów a więc wątpię abyś znalazł tam kolegę. Inny przypadek. Strzelasz byka, łanię lub dużego dzika. Sądzisz że na telefon przyjedzie któryś z członków :Misia” aby Tobie pomóc? Wątpię. Ty by było na tyle. A teraz coś ode mnie. Jeżeli ktoś wyrzuca mnie drzwiami to nigdy na siłę nie wracam oknem. Gdybym był na Twoim miejscu to poszukałbym sobie innego koła bo polowanie w takiej sytuacji to nie jest przyjemność a nawet to nie jest polowanie.
28-01-2013 20:22 Rafał J. Juazwiec97, luknij sobie w statut:„§ 173. 2. Organ nadzorujący ma prawo uchylić każdą uchwałę koła lub nadzorowanego organu Zrzeszenia, w przypadku niezgodności uchwały z prawem bądź Statutem. 3. Organ nadzorujący, uchylając uchwałę na podstawie ust. 2, ma prawo także uchylić poprzedzające je uchwały podjęte w sprawie. 4. Od uchwały podjętej w trybie ust. 2 przysługuje odwołanie. Przepis § 171 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 5. Złożenie odwołania od uchwały podjętej w trybie ust. 2 i 3 nie wstrzymuje jej wykonania”. "Miś" może sobie teraz złozyc odwołanie do NRŁ, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że pan Stanisław jest w tej chwili pełnoprawnym członkiem tego koła i pewnie zostanie tak długo, dopóki samemu mu się obwody łowieckie tego koła nie znudzą. Koło, to nie tylko często parszywe osobniki ludzkie (i zbiorowe polowania z ich udziałem), jakie na swojej drodze spotkał Stanisław, ale także lasy, pola, łąki i zwierzyna biegająca po nich.
28-01-2013 20:22 doohnibor Brawo Panie Stanisławie!! W głowie mi się nie mieści,to co przeczytałem w piśmie ZG."Stoję,a cyce me opadły"z wrażenia.Wygląda na to,że chłopaki zaczynają ludzkim głosem popiskiwać.I chwała Im za to!
Jednak gdzieś w głębi duszy czuję,że na rzeczy coś jest?
Pozdrawiam! DB
28-01-2013 20:14 MAUZES Haluk jak Twój Zarząd Koła zapozna się z uchwałą ZG w/w dot. Kol. Stanisława Pawluka to zapewniam, że nie będzie im w głowie wykluczanie myśliwych poprzez intrygi itp. Nawiązując do dyskusji HP z przed kilku tygodni wychodzi na to, że to ,,ZK się wymisiował":)
28-01-2013 20:10 Stanisław Pawluk juazwiec97! Mylisz się! Jestem członkiem KŁ nr 39 "Miś". I jeszcze jedno: nie ma instytucji pod nazwą "Centralny Zarząd". Proszony także byłeś o poczytanie uchwały ZG PZŁ i porównania przytoczonych paragrafów z zapisami w statucie. I będzie wszystko jasne i zdobyte samodzielnie!
28-01-2013 20:07 juazwiec97 Koledzy Marzec i Stanisław Pawluk-jeśli możecie, to odpowiedzcie mi na to pytanie. Według mnie Stanisław Pawluk może wrócić do koła dopiero po wyroku sądowym, a odpowiedź Centralnego Zarządu PZŁ uważam za niezgodną ze Statutem PZŁ. A może się myle?
DB
28-01-2013 20:05 Stanisław Pawluk Uwaga! kacyk ma zwidy! A także napady nieuzasadnionego śmiechu! Siadajcie na odległej ambonie i najlepiej za wzgórzem!
28-01-2013 20:03 kacyk Hmmm. Haluk jako Stasiek odpisał. A to ciekawe....hahahahah
pozdrawiam
28-01-2013 20:03 kacyk Hmmm. Haluk jako Stasiek odpisał. A to ciekawe....hahahahah
pozdrawiam
28-01-2013 19:59 Haluk marzec! Być może masz rację. Ale skoro od innych nie egzekwuje się składek latami a drugich skreśla za kilka tygodni zwłoki - to nie da się tego zaliczyć do równego traktowania członków! Jeśli są w kole tacy, co latami nie uczestniczą w zebraniach i ich się nie tyka a np. mnie czy innego usiłuje wywalić za dwie nieobecności na WZCz (u Pawluka: komunia wnuka a drugie śmierć w rodzinie) to taki zarząd psiego ogona nie jest wart a jego działanie jest wyjątkowo niekoleżeńskie!
28-01-2013 19:55 Alej..... Tymczasem związki partnerskie upadły ale niedługo pewnie przejdą. I dobrze, bo widzę, że koledzy żyć bez siebie nie mogą... No, może i mogą, ale co to jest... za życie.
28-01-2013 19:51 marzec Pawluk bzdurne tłumaczenie.
28-01-2013 19:37 Stanisław Pawluk marzec/ajwa/kokosz! Choć raz wychodzi nam bardzo pouczająca dyskusja to ty od razu piszesz: "Amen"!!! Zobacz ile czytelnicy mogą się ciekawego dowiedzieć. Dodam, że w kole nie były nigdy przestrzegane żadne terminy płatności składek. Ja np. płaciłem za rok z góry - większość płaciła przed WZCz.
28-01-2013 19:31 marzec O zobowiazaniach finansowych ma obowiazek pamietac dłużnik i to on ponosi odpowiedzialność za nieuregulowane naleznosci.Amen
28-01-2013 19:26 Stanisław Pawluk Adres koła był ciągle zmieniany, korespondencja nie była odbierana aż po interwencji w ZO i ZG nowy sekretarz Kazimierz Rogala oświadczył na piśmie, że sprawy z listonoszem miał nie dograne, że pod adresem KŁ mieszka sezonowo (czy coś w tym stylu) a i tak z doręczaniem listów nadal był problem. Znany jest także przypadek gdzie reakcja na list (treść znana wyłącznie mi) nastąpiła..... za nim został doręczony! Niedowład organizacyjny był powodem mojej interwencji i "obrazą" nietykalnego wpatrzonego w siebie i swoją głupote zarządu koła.
28-01-2013 19:21 marzec Owszem Rapacewicz był usuniety z koła i przywrócony ale ja napisałem przez ostatnie kilkanascie lat a nie kilkadziesiąt dokładnie ponad 40 lat temu,i to nie było zwiazane z polowaniem)A Iza jako członek koła bedąc nawet na saxach doskonale wiedziała że zalega i powinna to uregulować,adres koła chyba znała.
28-01-2013 19:09 Stanisław Pawluk marzec podaje fałszywe informacje. Gwoli prawdy: wywalany był sam prezes za strzelenie facetowi z flowera w "małego" co z lubością sam teraz opowiada okraszając pikantnymi szczegółami z intymnych opowieści poszkodowanego na rozprawie. Iza wywalona była ze względu na to, że postrzegana była za "moją" (byłem wprowadzającym) i wykorzystano do tego jej długotrwały bardzo daleki wyjazd zagraniczny podczas którego nie była w stanie czytać korespondencji. Intryga była tak przygotowana abym ja się o tym nie dowiedział i nie wpłacił za nią. Znane mi są przypadki, gdy członkowie przez lata nie płacili (a nie zaledwie kilka tygodni) albo gdzie po latach zapłacił za dłużnika inny członek koła. Powodem powstania wrogości w zaledwie kilka miesięcy do mnie i do każdego kto był postrzegany za sprzyjającego mi stał się fakt pokazania wielu nieprawidłowości nowego zarządu w tym wyjątkowej nieznajomości statutu, przepisów i zasad działania czego przykładem min. było zwołanie przez ZO WZCz dla dokonania uzupełniającego wyboru członka zarządu bo ten nie znając statutu funkcjonował w trzy osobowym składzie (niedopuszczalne wg. pragrafu 62). Inny "ciemnogród" występujący za sprawą aktualnego zarządu koła wykazał Artur123 poddając analizie niezgodne ze statutem uchwały koła. Z litości nie dorzucę wielu jeszcze durnowatych decyzji. To że ajwa/marzec/kokosz nie zna Statutu PZŁ pokazuje swoim wpisem niżej. Aby się douczyć wystarczy poczytać uzasadnienie (ze zrozumieniem) i np. porównać podane tam paragrafy z ich treścią drukowaną w zielonej książeczce.
28-01-2013 18:58 marzec Ad juazwiec97
Ja również nie pojmuje na jakiej podstawie Pawluk miałby zostać członkiem koła.W Twoim przypadku raczej było prawidłowo,bo jakoś w Statucie nie znalazłem nic na temat aby ZG mógł uchylić uchwałę NWZ.
DB
28-01-2013 18:54 marzec Igor z tego co mi wiadomo to z Misia nie wyrzucono nikogo przez ostatnie kilkanascie lat za wyjatkiem skreślenia jednej diany za niepłacenie składek.Tak więc trudno mówić o patologi i nadużyciach w tym kole.
DB
28-01-2013 18:36 juazwiec97 To ja już nie wiem co o tym sądzić, bo mnie na WZ wykluczono z koła, odwołałem się do OZ PZŁ a ten uchwały WZ nie odwołał i na końcu zamieścił treść : " Stosownie do treści par. 172 ust.8 statutu PZŁ niniejsze postanowienie jest prawomocne i odwołanie od niego nie przysługuje. Zaszłość ta nie powoduje automatycznej utraty przynależności Zrzeszenia, co dalej reguluje jego par.20 ust.3
W zakresie utraty członkostwa koła zainteresowany może dochodzić swoich praw na drodze sądowej przed właściwym sądem powszechnym".
Ponieważ ta moja sprawa jest podobna do sprawy pana Stanisława Pawluka to :
1. Albo mój Okręgowy Zarząd PZŁ w Szczecinie nie miał racji
2. Albo też Centralny Zarząd PZŁ w Warszawie nie powinien uwzględnić odwołania Stanisława Pawluka, uznając je już za niemożliwe.
Czy może mi to ktoś z kolegów skomentowac?
DB
28-01-2013 18:32 marzec IGOR to co mówisz to patologia i tu sie z Toba zgadzam natomiast nie zawsze tak jest że w kole jest zle.Są różne koła i nie należy uogólniać.
28-01-2013 17:20 I G O R marzec
Koło łowieckie to społeczność - tu masz rację , ale zapomniałeś dodać,
że tą społecznością rządzi grupka ludzi , która ma przerośnięte ambicje i chęć pokazywania szarym członkom koła ,gdzie jest ich miejsce w szeregu.
GRUPA TRZYMAJĄCA WŁADZĘ ma w " odstrzale" wszystko co zechce , a pozostali nie pokorni muszą zapracować na odyńca czy byka w II klasie lub lizać dupę. Nie pokorni jak zaczynają podskakiwać to robi się na nich nagonkę , szuka się haków i wypinkala z koła.
To GRUPA decyduje kogo w kole chce , a kogo nie.
Tak wygląda SPOŁECZNOŚĆ w większości kół w Polsce.
28-01-2013 16:34 Haluk Rafał J. Kto czyta ten wie. Przykład: http://forum.lowiecki.pl/download.php/11,412828,7767/JozefAbramowicz.jpg
28-01-2013 16:11 Rafał J. Haluk, a nie mogłeś wcześniej o tym powiedzieć :-)? Nie strzępiłbym sobie języka.
28-01-2013 16:05 Haluk Rafał J. Aby mieć pogląd na funkcjonowanie w kole trzeba choć przez moment się w nim znaleźć. Tego doświadczenia marzec nie ma tak jak i nie ma żadnej wiedzy na temat zasad prawnych co wyraża w swoich konfabulacjach o postępowaniach cywilnych w związku ze statutem. Nic dziwnego bowiem jego poglądy kształtowane były wyłącznie o kodeks karny.
28-01-2013 15:43 Rafał J. ad marzec, „Koło to społeczność i to ta społeczność powinna decydować o tym, kogo chce w swoim gronie, a kogo nie”. Może i „powinna” decydować, ale tak na pewno, to może być jedynie w Waszym PRYWATNYM kole łowieckim, jeśli nastaną warunki prawne do jego założenia. Póki co, koła łowieckie działają na podstawie ustawy Prawo łowieckie i statutu uchwalonego przez KZD PZŁ, a akty te nie przewidują powstawania i funkcjonowania kół, o jakich marzy ... marzec i pozostali członkowie "Misia". Jak domyslam się, jest to za trudne do zrozumienia dla Ciebie, jak i wiele jeszcze innych spraw? Współczuję. PS
Z tym zastosowaniem Kc, to już bajdurzysz do potęgi entej.
28-01-2013 15:10 marzec Husky ja wiem co mówię.Koło to społeczność,i to ta społecznosc powinna decydować o tym kogo chce w swoim gronie a kogo nie.A tematu paszkwili nie poruszam bo na mnie ta osoba napisała ich wiele,nawet wysyłała umyślnych na moje sprawy by potem o nich trąbić na tym forum.W jednym masz rację ze ZG bał się przerżniętego procesu ale zważ że Pawluk został wykluczony na podstawie statutu a sad rpzpatrywałby sprawe pod katem Kodeksu cywilnego.
W Kc nie istnieje pojecie etyki i koleżeńskości.Takie jest moje zdanie i uważam temat za zamknięty.
DB
28-01-2013 14:49 COLTON Niektórym z pewnością ZG zapalił lampę, szczególnie dla ZO Lublin. Inne ZO napewno wyciągną wnioski. Tak trzymać. Może skończą się wreszcie telefoniczne "ustawki"?
Mam taką cichą i osobistą nadzieję, że ZK Miś wyjdzie naprzeciw ZG i przeprosi najpierw ZO, a na Walnym ZCzK przeprosi S.Pawluka. Co zrobią pozostali członkowie tegoż koła wobec swojego zarządu i Kolegi, pozostanie pewnie w ich gronie. Ale wobec tak sformułowanych zarzutów i tak daleko zaszłej sprawy, trzeba mieć JAJA.
Miłe jest to, ZG uczciwie pochylił się nad tą sprawą. Dał tym samym świadectwo. Chociaż jak to przysłowie mówi "Jedna jaskółka wiosny nie czyni" . Oby tak.
DB
28-01-2013 14:48 Husky @marzec,
Jeśli ktoś w ten sposób zwróci się do mnie, będzie to jasnym sygnałem że coś może być na rzeczy!W żadnym jednak wypadku nie uważam, żeby to był powód do wykluczenia kogokolwiek z koła.
Wolę mieć takich kolegów którzy mówią prosto w oczy, niż gnidy piszące na mnie za plecami paszkwile.
ZG PZŁ bał się kolejnego przerżniętego procesu ze Staśkiem, ot i cała radosna tajemnica...
DB.
28-01-2013 14:36 MAUZES 
La.kę(s) jak będzie miał ochotę! Zajmij się polowaniem, a nie wykluczaniem i robieniem z myśliwych chamów itp. A gdzie marzec Twoja radość? Już nie lubisz ZG PZŁ?
28-01-2013 14:27 marzec Pisałem w któryms z tematów powtórzę i tutaj.
ZG jako że sam nieusuwalny (w/g histori wpisów na tym portalu) zrobił teraz nieusuwalnymi mysliwych szeregowych.
Do czego to prowadzi ano do tego że jakiś KOLEGA zwróci sie do mnie czy do Was słowami : Jesteś zwykłą szmatą, śmieciem ludzkim i embrionem zrobionym na próbę którego twój ojciec zapomniał zabić abyś świata nie zanieczyszczał! Zasłużyłeś na więcej ale masz na razie tylko tyle. PS Kurtuazję to ja stosuję do ludzi a ty na nią nie zasługujesz szmato!"

I co mu wówczas można zrobić?Chcecie mieć w kole takich kolegów?Przecież On bedzie nieusuwalny :-)))
Na przyszły rok wybory,widać kampania ruszyła.
DB
28-01-2013 14:22 azil II Możliwe iż robi im się gorąco i chcą mieć jakąś podkładkę pod nowelizację ustawy. Dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. W tym przypadku jest to działanie i możliwe iż skuteczne. Następnym krokiem powinno być pozbawienie Flisa stanowiska ...... Koleją rzeczy Flis
powinien popełnić łowieckie seppuku i nigdy więcej nie wracać pomiędzy uczciwie postępujących Kolegów Myśliwych.
28-01-2013 13:41 MAUZES 
Kol. Azil II uważam, że ZG PZŁ powoli dostrzegł, że błądzi akceptując draństwo w ZO i ZK. Co do kalibru to bagatelizujesz sprawę! Kol. Stanisław Pawluk to nie jest mały kaliber to tysiące myśliwych!!! Uzasadnienie ma wymiar symboliczny-,, kończy draństwo-wykluczanie tych co mają swoje zdanie i nie trzymają działaczom PZŁ palca gdzie słońce nie dochodzi". Czyżby ZG PZŁ dążył do narmalności?
28-01-2013 13:23 azil II Pieczątka pod tym pismem to może i prawdziwa, ale w prawdziwy podpis, to nie wierzę. Jeżeli to Bloch podpisał, to czym go zmusiliście? Jak to się ma do decyzji które on podpisał i które akceptują draństwo większego kalibru aniżeli to tutaj przedstawione.
28-01-2013 12:38 MAUZES Działalność Zarządu Koła, Zarządu Okręgowego w sprawie myśliwego Stanisława Pawluka poniżej krytyki, draństwo!!! Panowie z łowczym okręgowym Flisem powinni ponieść konsekwencje dyscyplinarne! Dziwi mnie jeszcze, że dr. Bloch trzyma go na etacie. Panie Stanisławie Pawluk robisz Pan dobrą robotę i wbrew szczekaniu (zwykle tych, ,,którym Pan d..ę zbił" na forum masz Pan cały orszak za sobą myśliwych!!! Należałem do tych, którzy przed wyrokiem TK siedzieli cicho za niezakłóconą przepustkę do lasu- nie ma czym się chwalić! Dziś jest odwrotnie- nie są mi/ Nam obojętne losy myśliwych szykanowanych przez struktury PZŁ. Pozdrawiam no i ,,nie gratuluję":)))

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.