Plan prac gospodarczych na rok 1999

Lp. Imię Nazwisko Telefon Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Uwagi
1 Władysław Caboń   X            
2 Paweł Caboń   X            
3 Hieronim Chodkowski 302 1671         X    
4 Jerzy Dawidowski St.Kisz.107           X  
5 Franciszek Dobek 687-6726              
6 Roman Dobek 686 6592           X  
7 Henryk Fede               poletka
8 Piotr Gawlicki 341 3450              
9 Zygmunt Górski 556 8307         X    
10 Ryszard Grulkowski             X  
11 Jan Gryń 682 8392              
12 Jan Każyszka             X  
13 Janusz Klaman             X  
14 Marek Kowalczyk 302 3850       X      
15 Zygmunt Kowalczyk 345 7724       X     grupowy
16 Karol Kozak 682 8388   X          
17 Janusz Kuncewicz 303 1971       X      
18 Jan Kupiec   X           grupowy
19 Jan Lewandowski 552 3692     X        
20 Stanisław Lichoń 682 8286             strażnik
21 Dariusz Literski       X        
22 Piotr Lubiński             X  
23 Roman Łącki 552 0461              
24 Marek Łukaszewicz 683 7617     X       grupowy
25 Gabriel Łyczak     X          
26 Jerzy Makowski 342 9142              
27 Waldemar Mazur 090504513           X  
28 Józef Mielewczyk 551 2338         X    
29 Edmund Nieżórawski             X grupowy
30 Andrzej Nowacki 557 3291   X          
31 Dariusz Orłowski   X            
32 Stanisław Orzechowski               szkody
33 Ireneusz Ożóg     X          
34 Marian Poborca St.Kisz. 96           X  
35 Kazimierz Rutkowski 302 4533             domek
36 Marek Szymborski 0601614045              
37 Zbigniew Szymborski 623 8404         X   grupowy
38 Józef Stachowski     X         grupowy
39 Henryk Tisler           X    
40 Józef Usewicz 551 4312             zwoln.
41 Mirosław Wojnałowicz       X        
42 Gerard Wrycza St.Kisz. 4           X  
43 Janusz Zarzycki   X            
44 Piotr Zarzycki           X    
45 Romuald Zygmański             X  
  Kandydat                  
1 Andrzej Szreder 343 1045       X      


Grupa 1Trąbki Wielkie, strona lewa przy Leśnictwie
Grupowy:kol. Jan Kupiec
Członkowie:kol. Władysław Caboń
kol. Paweł Caboń
kol. Dariusz Orłowski
kol. Janusz Zarzycki

Grupa 2Trąbki Wilelkie, strona prawa
Grupowy:kol. Józef Stachowski
Członkowie:kol. Karol Kozak
kol. Gabriel Łyczak
kol. Andrzej Nowacki
kol. Ireneusz Ożóg

Grupa 3Wymysłowo, strona północna
Grupowy:kol. Marek Łukaszewicz
Członkowie:kol. Jan Lewandowski
kol. Mirosław Wojnałowicz
kol. Dariusz Literski
 
Magazyn:Nr 11przy rowach
 
Paśniki:Nr 1w Zagajnikach Gołębiewskich przy SKR
Nr 3w Zagajnikach Gołębiewskich przy drodze brzozowej
Nr 6przy leśnictwie Wymysłowo
Nr 8między rowami a polem Kamirowskich Pieców
Nr 19przy zabudowaniach p.Durlacha
Nr 20Demlin, przy Nowym Gołębiewku
 
Ambony:Nr 8Zrąb od strony Postołowa
Nr 19przesmyk od Kamirowskich Pieców
Nr 20Przy Mirówku
Nr 21poletko w Mirowie
Nr 22II od leśnictwa Wymysłowo - strona Mirowa
Nr 23I od leśnictwa Wymysłowo - strona Mirowa
Nr 24Duża przy bagnie Kamirowskich Pieców
Nr 25Mała przy bagnie Kamirowskich Pieców

Grupa 4Wymysłowo, strona południowa
Grupowy:kol. Zygmunt Kowalczyk
Członkowie:kol. Marek Kowalczyk
kol. Janusz Kuncewicz
kol. Andrzej Szreder
 
Magazyn:Nr 0przy leśnictwie Wymysłowo
Nr 2w Zagajnikach Gołębiewskich
 
Paśniki:Nr 1w Zagajnikach Gołębiewskich przy SKR
Nr 3w Zagajnikach Gołębiewskich przy drodze brzozowej
Nr 4miot przy kamieniach
Nr 5rejon V od strony Ełganowa
Nr 7przy miocie środkowym
Nr 10przy zabudowaniach p. Tisler - Lewandowskiej
 
Ambony:Nr 1I od leśnictwa Wymysłowo
Nr 2II od leśnictwa Wymysłowo
Nr 3III od leśnictwa Wymysłowo
Nr 4"Kocia" od SKR
Nr 5Zagajniki Gołębiewskie przy dużej łące
Nr 6od pola wsi Ełganowo
Nr 7łąka przy drodze brzozowej
B.nrnowa, zwalona w rejonie V

Grupa 5Postołowo, całość
Grupowy:kol. Zbigniew Szymborski
Członkowie:kol. Hieronim Chodkowski
kol. Zygmunt Górski
kol. Józef Mielewczyk
kol. Henryk Tisler
kol. Piotr Zarzycki

Grupa 6Obwód nr 115, całość
Grupowy:kol. Edmund Nieżórawski 
Członkowie:kol. Jerzy Dawidowskikol. Piotr Lubiński
kol. Roman Dobekkol. Waldemar Mazur
kol. Ryszard Grulkowskikol. Marian Poborca
kol. Jan Kożyszkakol. Gerard Wrycza
kol. Janusz Klamankol. Roman Zygmański


Uprawa poletek w obw. 89 (Postołowo i Ełganowo): kol. Henryk Fede

Strażnik i dokarmianie całoroczne obw. 89: kol. Stanisław Lichoń

Szkody szacują: Obw. 84 i 89 kol. Stanisław Orzechowski

Obwód
nr 84
Obwód
nr 89
Obwód
nr 115
Strona główna