Plan prac gospodarczych na rok 1999

Lp Data prac Teren planowanych prac Obw Zadania do wykonania Miejsce zbiórki Organizator prac Uwagi
1. 10/04/99 Trąbki Wielkie; Rejon VII 84 Budowa ambony, czyszczenie/przegląd paśników Trabki prawa strona Leśnictwo Trąbki Wielkie Dariusz Orłowski 3 ambony do zbudowania w obwodzie nr 84
2. 11/04/99 Trąbki Wielkie; Rejon VI 84 Budowa ambony, czyszczenie/przegląd paśników Trabki lewa strona Leśnictwo Trąbki Wielkie Dariusz Orłowski  
3. 17/04/99 Trąbki Wielkie; Rejon I 84 Budowa ambony, naprawa urządzeń Trąbki las Leśnictwo Trąbki Wielkie Dariusz Orłowski  
4. 18/04/99 Trąbki Wielkie; 84 Dokończenie ambon i napraw, przegląd/czyszczenie/naprawa urządzeń Kłodawa las Leśnictwo Trąbki Wielkie Jan Kupiec Część kolegów może spot-kać się w Kłodawie po uzgodnieniu z organizatorem
5. 24/04/99 Wymysłowo; RejonV 89 Budowa ambony, czyszczenie/przegląd paśników Wymysłowo Wymysłowo przy kamieniach Andrzej Nowacki 4 ambony do zbudowania w obwodzie nr 89
6. 25/04/99 Wymysłowo; RejonV 89 Budowa ambony, czyszczenie/przegląd paśników Postołowo Wymysłowo przy kamieniach Ireneusz Ożóg Część kolegów może spot-kać się w Postołowie po uzgodnieniu z organizatorem
7. 01/05/99 Wymysłowo; Rejon I 89 Budowa ambony, naprawa urządzeń Wymysłowo Wymysłowo przy kamieniach Marek Łukaszewicz  
8. 02/05/98 Wymysłowo; Rejon I 89 Budowa ambony, naprawa urządzeń Postołowo Wymysłowo przy kamieniach Zbigniew Szymborski Część kolegów może spotkać się w Postołowie po uzgodnieniu z organizatorem
9. 03/05/99 Wymysłowo; 89 Dokończenie ambon i napraw, czyszczenie/przegląd/naprawa urządzeń Demlin Do uzgodnienia z Łowczym Koła lub organizatorem Dariusz Literski  

U W A G A : Zbiórka Kolegów zawsze o godz. 9:00.

Obwód
nr 84
Obwód
nr 89
Obwód
nr 115
Strona główna