30 kwiecień 2005

Walne Zgromadzenia Koła


Sprawozdawczo-wyborcze Aalne Zgromadzenia KŁ Cietrzew odbyło się w Demlinie. Obecnych było 41 Kolegów, na 47 wszystkich członków Koła. Przewodnicżacym WZ wybrano Piotra Gawlickiego, a do Komisji Uchwał i Wniosków Kol.Kol. Władysława cabonia, Andrzeja Szredera i Marka Łukaszewicza. Komisja skrytacyjampracowała w składzie: Zenon Dyś, przewodniczący oraz Krystian Konkol i Piotr Lubiński.

Wybrano nowy zarząd w skłądzie:

 • prezes - Jan Lewandowski łowczy - Jan Gryń
 • skarbnik - Artur Słubik
 • sekretarz Gerard Wrycza - Rekowski
 • podłowczy - Franciszek Dobek

  Do Komisji Rewizyjnej wybrano następujących Kolegów:

 • Piotr Gwlicki - Przewodniczący Komisji
 • Paweł Caboń
 • Roman Dobek
 • Zygmunt Kowqalczyk
 • Ireneusz Ożóg


 • Przed zebraniem

  Przed zebraniem

  Zebranie

  Zebranie


  Zebranie

  Zebranie

  Zebranie

  Komisja skrutacyjna


  Komisja skrutacyjna

  Przerwa w obradach

  Przerwa w obradach

  Przerwa w obradach


  Przerwa w obradach

  Przerwa w obradach

  Przerwa w obradach

  Przerwa w obradach


  Przerwa w obradach

  Stary i nowy zarząd

   
  Strona główna Kronika 2004/2005