03/06/2006 i 10/06/2006

Budowa ambon


Wszystkie trzy grupy z obw. 84 i 89 rozpoczęły dzisiaj prace przy budowie trzech ambon. Grupa lasu w Wymysłowie pracowała przy budowie ambony w rej.6 Wymysłowa, przygotowuj±c budulec pod ambonę w Mirówku. Obecni byli koledzy:
1. Dariusz Literski z synem,
2. Zbyszek Szymborski,
3. Krystian Konkol,
4. Henryk Tisler

Grupa lasu Postołowa pracowała przy budowie ambony na łakach w rej.5 Postołowa. Postawiona został konstrukcja ambony, dach i podłoga. Obecni byli koledzy:
1. Zygmunt Kowalczyk,
2. Marek Kowalczyk,
3. Mirosł±w Wojnałowicz,
4. Adam Maleszyk

Prace były kontynuowane w następnym tygodniu, aż stanęły trzy nowe ambony: w rej. 6 Wymysłowa obw.89, w rej. 5 Postołowa obw.89 i w obw.84. Zdjęcia wykonane zostały w całym okresie budowy tych ambon.
Grupa Wymysłowa przy pracy.

CGrupa Wymysłowa przy pracy.

Grupa Wymysłowa przy pracy..

Grupa Wymysłowa przy pracy.


Grupa Wymysłowa przy pracy.

Grupa Wymysłowa przy pracy.

Ambona gotowa, rej.6 Wymysłowa.

Ambona gotowa, rej.6 Wymysłowa.


Ambona gotowa, rej.6 Wymysłowa.

Grupa Postołowa przy pracy.

Grupa Postołowa odpoczywa.

Grupa Postołowa przy pracy.


Sekretarz kontroluje prace.

Grupa Postołowa przy pracy.

Grupa Postołowa przy pracy.

Grupa Postołowa przy pracy.


Grupa Postołowa przy pracy.

Grupa Postołowa przy pracy.

Grupa Postołowa przy pracy.

Grupa Postołowa przy pracy.


Kierownik sprawdza prace.

Psy odpoczywaj±.

Psy odpoczywaj±.

Psy odpoczywaj±.


Grupa Tr±bek przy pracy.

Grupa Tr±bek przy pracy.

Grupa Tr±bek przy pracy.

Grupa Tr±bek przy pracy.


Trzeba co¶ przek±sić.

Trzeba co¶ przek±sić.


Strona główna Kronika 2006/2007