30/06/2006

Karma dla obw.115

 

Grupa z obw.115 przyjechała do obw.84 po ziemniaki na letnie dokarmianie. Obecni byli koledzy:
1. Franek Dobek, podłowczy
2. Jan Każyszka, strażnik i myśliwy
3. Ryszard Grulkowski

Przy załadunku pomagał im sekretarz Irek Ożóg oraz Andrzej Nowacki. Po załadowaniu samochód ziemniakami pojechał do obw. 115.
Załadunek ziemniaków.

Załadunek ziemniaków.

Załadunek ziemniaków.

Załadunek ziemniaków.


Samochód juz pełny.

Można zakończyć pracę.

Można zakończyć pracę.

Można zakończyć pracę.


Strona główna Kronika 2006/2007