15/12/2006

Zakończenie akcji "Pomóżmy zwierzętom leśnym przetrwać zimę 2006"


Ze strony koła obecni byli:

  1. Piotr Gawlicki, prezes
  2. Franciszek Dobek, podłowczy
  3. Roman Dobek

Kolejny rok z rzedu koło współpracowało ze Szkołą Podstawową w Kaliskach, promując akcję "Pomóżmy zwierzętom leśnym przetrwać zimę". W sali gimnastycznej szkoły odbyło się 15 grudnia 2006 r. spotkanie kierownictwa szkoły i zarządu koła ze dziećmi tej szkoły, żeby wyróżnić i nagrodzić wszystkie te dzieci, które brały udział w akcji. Razem 31 uczniów zebrało 1,334 kg karmy w postaci kasztanów i żołędzi. Najwięcej, bo aż 535,5 kg zebrała Magdalena Juńska, a drugą w kolejności była Monika Labuda z 295 kg. O gospodarce łowieckiej i o ochronie środowiska przyrodniczego mówił prezes koła Piotr Gawlicki, przeplatając prelekcję pytaniami do dzieci, które odpowiadały gremialnie na łatwiejsze pytania, ale również ci najlepsi umieli odpowiedzieć na pytania trudniejsze, przez co wszyscy nauczyli się czegoś ponad dotychczasową wiedzę.

Wszystkim dzieciom rozdano dyplomy, oznaki KŁ Cietrzew i nagrody, których wartość rosła w zależności od ilości zebranej przed danego ucznia karmy. Sumarycznie na nagrody koło wydało ca 900 zł. Po spotkaniu z dziećmi, dyrektor szkoły Jarosława Reclaff-Ptaszyńska i organizator akcji Małgorzata Dobek spotkały się przy kawie i cieście z przedstawicielami koła, omawiając między innymi kontynuowanie akcji w roku przyszłym.


Artykuł w Gryfie

Podczas spotkania z dziećmi

Dzieci z dyplomami i nagrodami

Dzieci z dyplomami i nagrodami


Dyrektor szkoły

Pamiątkowe zdjęcie

Pamiątkowe zdjęcie

Magdalena Juńska z nagrodamiStrona główna Kronika 2006/2007