WYMYSŁOWO 2008

Prace gospodarcze obw. 89


Obecni na pracach w Wymysłowie - kwiecień 2008
 
 1. Piotr Gawlicki, nadzór grupy Wymysłowo
 2. Marek Szymborski, nadzór grupy Postołowo
 3. Dariusz Literski, kierownik grupy Wymysłowo
 4. Zygmunt Kowalczyk, kierownik grupy Postołowo
 5. Jan Lewandowski, przewodniczący KR
 1. Stanisław Lichoń
 2. Adam Maleszyk
 3. Andrzej Szreder
 4. Zbigniew Szymborski
 5. Henryk Tisler
 1. Kazimierz Dułak, stażysta
 2. Krzysztof Wnęk, stażysta
 3. Marcin Wronikowski, student sympatyk

Prace gospodarcze w sezonie 2008/09 zostały zorganizowane odmiennie, niż w ostatnich latach. Zarząd powrócił do praktyki sprzed kilku lat, organizując prace grup w konkretne dni i w konkretnych miejscach, gdzie czekały na wykonanie konkretne prace, a na przerwy przygotowane były wspólne posiłki na koszt koła. Spotkania ustalono na 5, 12 i 19 kwietnia oraz 10 maja. Kronikę fotograficzna z pierwszych trzech dni można obejrzeć poniżej. Kronika ta poprzedzona jest wykonanymi na tydzień przed w/w datami zdjęciami ambon, które należało naprawić wokół kompleksu leśnego Wymysłowa.

W dniu 5 kwietnia obie grupy obw.89 pracowały wspólnie przy wyrobieniu materiału dla naprawy dwóch ambon: Nr 3 i Nr 4 przy kamieniach w Wymysłowie. Konstrukcja ambony nr 4 (rej.V) została wzmocniona i wykonano nową drabinę. Pozostały wyrobiony materiał zostal przetransportowany pod ambonę Nr 3 (rej.I), którą należało zlikwidować i postawić na jej miejscu nową. Te prace wykonywano w dniach 12 i 19 kwietnia i nowa ambona stanęła w miejscu starej.

W dniu 10 maja obie grupy obw. 89 pracowały wspólnie przy nowej ambonie w rej. I Postołowa, stawiając ją od podstaw tego dnia. Pozostałe poza w/w prace, grupy wykonały w innych terminach, kończąc je do końca maja.


       
       

       
       
       
       
       
       

Strona główna Kronika 2008/2009