04/06/2011
Zobaczmy, w którą stronę będzie się dobrze strzelało.
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA
Następne zdjęcie
Kronika prac
Cała kronika Koła
Strona główna