22/12/2012

Polowanie w obw. 89 Postołowo z kolac± wigilijn±


Obecni na polowaniu:

Pokot:
 1. Paweł Caboń, podłowczy, prowadz±cy
 2. Piotr Gawlicki, prezes
 3. Ireneusz Ożóg, sekretarz
 4. Włodek Machczyński, przew. KR
 5. Jordan Jasiukajć, go¶ć
 6. Andrzej Pyliński, go¶ć
 7. Roman Bogdanowicz
 8. Andrzej Dończyk
 9. Kazik Dułak
 10. Andrzej Kistowski
 1. Zygmunt Kowalczyk
 2. Agata Murawska
 3. Józef Stachowski
 4. Andrzej Szreder
 5. Arek Szturo
 6. Zbyszek Szymborski
 7. Marek Szymborski
 8. Henio Tisler
 9. Mirek Wojnałowicz

 • lis x 1, Roman Bogdanowicz, król
 • lis x 1, Kazimierz Dułak
W dziesiejszym polowaniu wigilijnym udział wzi±ł Jordan Jasiukajć z Kanady, krewniak naszego byłego członka Koła Czesława Jasiukajcia, który przyjechał na polowanie ze swoim ojcem Zbigniewem Jasiukajciem, od prawie 40 lat emigrantem do Kanady.

Przed posiłkiem na polowaniu, prezes włożył opłatek w symbolicznym geście dla zwierzyny, która w wigilię ma mówić ludzkim głosem, po czym podzielono się opłatkiem i życzono sobie wzajemnie zdrowia, radości, sukcesów łowieckich i spotkania się w lesie znowu za rok.

Po polowaniu na wspólnej kolacji wigilijnej spotkali się nie tylko uczestnicy polowania, ale i ich rodziny, razem 55 osób, a oprócz posiłku było wspólne ¶piewanie kolęd, a wieczór zakończył się po przeszło 4 godzinach.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Strona główna Kronika 2012/2013