28/04/2013

Walne Zgromadzenie Członków Koła


W posiedzeniu wzięło udział 34 z 48 członków koła oraz trzech stażystów i jedna kandydatka na członka koła. Spośród dwóch kandydatów na przewodniczącego obrad: Włodzimierza Machczyńskiego i Marka Szymborskiego wybrano tego pierwszego. Na sekretarza obrad był tylko jeden kandydat Zenek Dyś i został wybrany. Po przedstawieniu sprawozdań zarządu i KR odbyła sie dyskusja, po której sprawozdania zostały przyjęte, a wszyscy członkowie zarządu otrzymali absolutorium w głosowaniu tajnym.

Na wniosek zarządu odwołano z zarządu Pawła Cabonia, powołanego na stanowisko podłowczego ds. obw.84 i 89, co zarząd zredukowało do czterch osób. Przyjęto plan działalności i budżet koła na rok 2013/14.


       
       
       
       
       
       

Strona główna Kronika 2013/2014