20/07/2013

Prace gospodarczwe w obw. 222


Obecni na pracach:
 
  1. Piotr Gawlicki, prezes,
  2. Ireneusz Ożóg, sekretarz
  3. Edmund Nieżórawski
  4. Rafał Wrycza
  5. Łukasz Wasiszek
  1. Roman Zygmański
  2. Piotr Gawlicki, stażysta
  3. Robert Frankowski, stażysta
  4. Emil Żachowski, stażysta
 
W celu ułatwienia polowania w rejonach 5 i 6 obwodu nr 222 zarząd zorganizował dodatkowe prace gospodarcze zapraszając na nie stażystów i młodszych wiekiem i stażem członków koła. Zgłosili się koledzy wymienini wyżej i wspólnie zbudowali kładkę przez rzekę Wieżycę, łączącą rej. 5 i 6 koło ambony stojącej na rej. 6. Kładka wymagała odpowiedniej wysokoœci nad poziomem wody dla umożliwienia przepływu kajaków pod nią i po kilku godzinach kładka była gotowa. Dodatkowo, ambona stojąca przy kładce została wzmocniona zastrzałami przeciwiatrowymi, bo dotychczasowe nie były skuteczne. Można z niej polować na obie strony rzeki, bo dodatkowo wycięto zbędne gałęzie z drzew rosnących przy rzece.

       
       
       
       
       
       

Strona główna Kronika 2013/2014