strona główna forum dyskusyjne
  ATRAKCJE I SPONSORZY

Wersja do wydruku     

Oprócz samych zawodów na strzelnicy w Osiu w dniach 20 i 21 maja 2006 r., organizatorzy przygotowali następujące atrakcje:

Polska premiera produktów firmy Zeiss:

Trzy nowo wprowadzane na rynek polski produkty firmy Zeiss będą miały swoją premierę podczas imprezy. Produkatmi tymi są:
 • luneta Zeiss Victory Diarange
 • lornetka Conqest 8x50T
 • lornetka Conqest 10x50T
 • lornetka Zeiss Victory 8x56 FL
 • Przez oba dni imprezy na specjalnym stoisku odbywać się będzie prezentacja produktów firmy Zeiss.
  W sobotę wieczorem o 19:00, przed bankietem, odbędzie się spotkanie z przedstawicielem firmy Zeiss. Spotkanie poprowadzi Krzysztof Szuster.


  Sponsorzy główni

 • Firma Carl Zeiss AG,
 • Firma Ceska Zbrojowka obchodzi w roku 2006 jubileusze 70 lecia,
 • Firma M.K. Szuster obchodzi obecnie jubileusz 15 lat i trochę.
 • Redakcja portalu www.lowiecki.pl życzy w/w firmom z okazji ich jubileuszy następnych pomyślnych lat, gwarantujących dostawy najwyższej jakości produktów dla polskim myśliwych.

  Dzięki głównym sponsorom imprezy możemy zaoferować uczestnikom konkursu opisanego niżej, szereg atrakcyjnych nagród o sumarycznej wartości ponad 35,000 zł.


  Sponsorzy

 • RWS,
 • Schmidt & Bender GmbH & Co. KG;
 • EAW Ernst Apel GmbH;
 • Blaser Jagdwaffen GmbH;
 • Knobloch Jagd GmbH;


 • Oferta firma M.K. SZUSTER

  Organizatorzy imprezy z przyjemnością przyjęli propozycję firmy M.K. SZUSTER objęcia zawodów swoim patronatem. W ramach tego patronatu proponujemy uczestnikom zawodów następujące atrakcje:

  Stoisko firmowe M.K. SZUSTER

 • Przez oba dni imprezy na specjalnym stoisku odbywać się będzie prezentacja broni myśliwskiej firm: Blaser, Sauer, Mauser, Krieghoff oraz CZ.
 • Na stoisku firmowym służyć radą będzie mistrz rusznikarski pan Piotr Żurowski oraz pracownicy firmy M.K.Szuster.
 • Firma M.K. SZUSTER prezentować będzie również na swoim stoisku optykę, akcesoria i ubrania myśliwskie.
 • UWAGA: Sprzedaż broni i amunicji na zawodach nie będzie prowadzona.

  Strzelanie z broni testowej

  Wszyscy uczestnicy zawodów będą mieli możliwość testowego strzelania z następującej broni:

  1. sztucer Blaser LRS2 kal. 338 Lapua Magnum lunetą,
  2. sztucer Blaser R93 kal. 308 z lunetą,
  3. sztucer Mauser M03 kal. 30-06 z lunetą,
  4. sztucer Sauer kaliber 30-06 z lunetą.
  5. sztucer CZ Varmint z lunetą.
  6. i inne wcześniej obiecane na Forum jednostki broni.

  Broń udostępniona będzie przez cały czas trwania imprezy na jednym stanowisku osi kulowej, do strzelania do tarczy na następujących warunkach:

  1. Chętni wykupują na stoisku M.K. SZUSTER bon uprawniający do oddania minimum 5 strzałów z wybranej broni, w cenie promocyjnej kosztu amunicji.
  2. Bon oddają instruktorowi z firmy M.K. SZUSTER na osi kulowej i tam otrzymują amunicję. Amunicja może być zużyta wyłącznie do strzelania na strzelnicy w trakcie trwania zawodów.
  3. Uzyskana kwota ze sprzedaży bonów przeznaczona będzie w całości na Dom Dziecka w Falbogach.

  Amunicję do strzelań testowych dostarczają firmy:


  Konkurs z nagrodami rzeczowymi

  Sponsorzy zawodów ufundowali cenne nagrody, które mogą wygrać uczestnicy w konkursie z wiedzy o produktach oferowanych przez te firmy. Uczestnikami konkursu mogą być tylko aktywnymi uczestnikami dyskusji na Forum www.lowiecki.pl, po spełnieniu warunków opisanych w regulaminie.

  Regulamin

  1. Wszyscy uczestnicy imprezy, niezależnie czy są myśliwymi czy nie, którzy do godz. 19:45 dnia 20 marca br., mieli co najmniej 20 wpisów na Forum oraz osobiście zapisali się do udziału w imprezie, wezmą udział w konkursie z najcenniejszymi nagrodami rzeczowymi z listy poniżej.
  2. Warunek zarejestrowania się Dian w portalu przed 20 marca, żeby wziąć udział w losowaniach atrakcyjnych nagród, został usunięty i każda Diana, która sama zapisze sie na zawody, weźmie udział w tych losowaniach. Zapraszamy Diany do rejestrowania się w portalu i zapisania się do udziału w strzelaniach - termin zamknięcia zapisów zbliża się nieuchronnie.
  3. Konkurs odbędzie się przed bankietem w sobotę, około godz. 19:30.
  4. Lista osób zapisanych na zawody i spełniających warunek 20 wpisów na Forum zamieszczona jest w portalu.
  5. Osoby do udziału w konkursie będą losowane spośród osób spełniających warunek wyżej.
  6. Nagrody do wygrania w konkursie przydzielane będą w kolejności jak podano to niżej.
  7. Osoba wylosowana musi odpowiedzieć poprawnie na pytanie konkursowe i w przypadku dobrej odpowiedzi otrzymuje nagrodę.
  8. Osoba wygrywająca dowolną nagrodę nie bierze już udziału w losowaniach do następnych pytań konkursowych.
  9. Wygrywający w konkursie broń muszą posiadać pozwolenie na broń, a w przypadku jego braku, wskażą odbiorców nagród.
  10. O sposobie odbioru nagród, które nie mogą być wręczone bezpośrednio na imprezie, firma M.K. Szuster powiadomi na imprezie.
  11. W zależnosci od ilości nagród na liście poniżej, która nie jest jeszcze zamknięta, organizatorzy i sponsorzy mogą podjąc decyzję, że od pewnego momentu konkursu, będą mogli w nim wziąć udział wszyscy obecni na imprezie, niezależnie od ilości wpisów na Forum.

  Konkursowe nagrody

   Bock Campione Vario E Bettinsoli kal.12 z wymiennymi czokami, lufa 70cm
   Powyższa nagroda przeznaczona jest tylko dla Dian, które w konkursie będą startowały pierwsze. Diany, które nie wygrają tej nagrody będą brały udział w konkursie dalej ze wszystkimi pozostałymi uczestnikami, mając okazję do wygrania pozostałych nagród wymienionych niżej. Dianą wg organizatorów są panie polujące, czyli członkinie PZŁ oraz stażystki na stażu w kole lub OHZ, które będą mogły przedstawić dzienniczek stażysty potwierdzający przyjęcie na staż nie poźniej niż do 20 marca 2006 r.
   Luneta Zeiss Diavari 3-12x56 T* LA - nagroda główna
   Sztucer CZ 555, egzemplarz kolekcjonerski ze specjalnym grawerunkiem
   Lornetka Zeiss 8x42 FL zielona
   2 szt. dowolnych montaży obrotowych EAW z bezpłatnym zamocowaniem w firmie M.K. Szuster
   Z point Zeiss
   Tuba do wabienia jeleni firmy Weisskirchen.
   1 szt krzesełko składane
  1 szt. wabik na jelenie
  2 szt. wabiki na sarny
  2 gwizdki dla właścicieli psów
  1 szt. mocowanie do broni do samochodu
    30 czapek z logo Blaser
  5 pasków do broni Blasera
  3 zestawy do transportu ubitej zwierzyny
   2 szt. termosów metalowych
   2 szt. pastorałów firmy Knobloch
   6 szt. piersiówek
   20 szt. haków do transprtu tusz
   50 chusteczek Zeiss do optyki
   50 opasek odblasowych  Nagrody specjalne

  Ufundowane zostały również indywidualne nagrody dla uczestników imprezy przedstawione niżej:

 • Wycieczka do Paryża dla dwóch osób, poprzez biuro podróży Orbis, od Wójta Gminy Osie Michała Grabskiego i gospodarza imprezy Marka Jedwabińskiego, do rozlosowania pomiędzy uczestników imprezy obecnych na jej zamknięciu w niedzielę 21 maja.
 • Atrakcyjna nagroda za najdalszą drogę na zawody od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
 • Zegar z logo "Łowiecki" od redakcji dla osoby, która pierwsza zapisze się na na zawody.


 • Polski stół przystawkowy

  W godz. 11:00 - 12:00 na strzelnicy podczas zawodów, tak w sobotę jak i w niedzielę, zostanie wyłożony polski stół przystawkowy. Sponsorem stołu jest Mirosław Gzella, który zaprasza na typowo polskie specjały.


  Konkurs na osi śrutowej o puchar Admina (poker)

  Regulamin

  1. Konkurs składa się z 2-ch części, eliminacji oraz finału, rozgrywanych w sobotę w strzelaniu do rzutków na osi myśliwskiej.
  2. Opłata za pierwsze strzelanie w eliminacjach wynosi 20 zł., a za każde następne podejście do eliminacji 10 zł., które może być wnoszone dowolną ilość razy, uprawniając za każdym razem do strzelania eliminacji od początku. Opłatę należy uiszczać bezpośrednio przed eliminacjami.
  3. Grupa równocześnie strzelająca liczy 6 osób, a zgłaszający się do konkursu przydzielani są do kolejnych grup poczynając od grupy 1-szej, wg ilości postów na Forum.
  4. Strzelający w kolejnych grupach po chybieniu, które nie daje im już szans na wyrównanie najlepszego dotychczas uzyskanego rezultatu odpadają z rywalizacji i swojej serii strzelań już nie kończą.
  5. Jedna seria to 10 rzutków strzelanych z 5-ciu kolejnych stanowisk. Stanowiska zajmowane są zgodnie z ilością postów na Forum. Do jednego rzutka można oddać tylko jeden strzał. Oddanie 2-go strzału do tego samego rzutka bez względu na rezultat zalicza się jako chybienie. Dzieje się tak nawet w przypadku trafienia rzutka 1-szym strzałem.
  6. Do finału wchodzą strzelcy z najwyższymi możliwymi rezultatami. W przypadku kiedy tylko jeden zawodnik osiągnął najwyższy wynik, on zostaje zwycięzcą konkursu i nie będzie rozgrywki finałowej.
  7. Finał jest rozgrywany na takich samych zasadach jak eliminacja, ale nie jest wymagana już opłata.
  8. Dogrywka rozgrywana jest na takich samych zasadach jak finał, ale rzutki bądą dymne i wyrzucane z dwóch pływającyh maszyn
  9. W przypadku kiedy 1-sza seria finału nie przynosi rozstrzygnięcia, organizator może zarządzić dla wyłonienia zwycięzcy w kolejnych seriach strzelanie na innych zasadach, np. strzelanie serii 5-ciu dubletów, strzelanie z podchodu itp.
  10. Opłaty wniesione na udział w konkursie przeznaczone są w całości na cel charytatywny i zostaną wręczone przedstawicielom Fundacji Ortopedycznej Akademii Medycznej w Bydgoszczy, zaproszonym na zawody.

  Nagrody

  1. Puchar Admina
  2. Zegar z logo "Łowiecki"
  3. Amunicja kal.12 - 200 szt.


  Konkurs na osi kulowej o puchar Botanga (poker)

  Regulamin

  1. Konkurs składa się z 2-ch części, eliminacji oraz finału, rozgrywanych w niedzielę na osi kulowej.
  2. Opłata za pierwsze strzelanie w eliminacjach wynosi 20 zł., a za każde następne podejście do eliminacji 10 zł., które może być wnoszone dowolną ilość razy, uprawniając za każdym razem do strzelania eliminacji od początku. Opłatę należy uiszczać bezpośrednio przed eliminacjami.
  3. Zawodnik będzie miał do dyspozycji 5 strzałów oraz 5 minut mierzonych stoperem ze stanowiska przestrzeliwania broni do specjalnie przygotowanych przez organizatora tarcz.
  4. Kolejni strzelający po chybieniu, które nie daje im już szans na wyrównanie najlepszego dotychczas uzyskanego rezultatu odpadają z rywalizacji i swojej serii strzelań już nie kończą.
  5. Zawodnicy podchodza do pierwszego strzelania zgodnie z ilością postów na Forum.
  6. Do finału wchodzą strzelcy z najwyższymi możliwymi rezultatami. W przypadku kiedy tylko jeden zawodnik osiągnął najwyższy wynik, on zostaje zwycięzcą konkursu i nie będzie rozgrywki finałowej.
  7. Finał jest rozgrywany na takich samych zasadach jak eliminacja, ale nie jest wymagana już opłata.
  8. Dogrywka rozgrywana jest na takich samych zasadach jak finał.
  9. W przypadku kiedy 1-sza seria finału nie przynosi rozstrzygnięcia, organizator może zarządzić dla wyłonienia zwycięzcy w kolejnych seriach strzelanie na innych zasadach.
  10. Opłaty wniesione na udział w konkursie przeznaczone są w całości na cel charytatywny i zostaną wręczone przedstawicielom Fundacji Ortopedycznej Akademii Medycznej w Bydgoszczy, zaproszonym na zawody.

  Nagrody

  1. Puchar Botanga
  2. Jeszcze nie określono

  Fundacja Ortopedyczna Akademii Medycznej w Bydgoszczy

  Celem fundacji, na którą przeznaczone są środki zebrane na obu pokerach, jest:

 • wspieranie rozwoju ortopedii i rehabilitacji oraz działalność w zakresie profilaktyki zdrowotnej, ochrony zdrowia i promocji zdrowia oraz na rzecz ogółu społeczeństwa
 • realizacja programu Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO) "Dekada Kości i Stawów 2000-2010".

 • Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 • finansowanie i prowadzenie badań naukowych związanych z leczeniem chorób narządów ruchu.
 • doskonalenie kadr medycznych związanych z leczeniem schorzeń ortopedycznych
 • prowadzenie działalności z zakresu informacji medycznej w dziedzinie ortopedii i rehabilitacji
 • finansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu operacyjnego i diagnostycznego oraz aparatury medycznej rehabilitacyjnej podnoszącej standardy opieki medycznej.
 • wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, które zajmują się działalnością profilaktyczną, leczniczą i opiekuńczą bez względu na formę prowadzonej działalności
 • Fundacja wspiera projekt otwarcia przy Klinice Ortopedii dziecięcej poradni preluksacyjnej zajmującej się prowadzeniem leczenia dzieci z wadami wrodzonymi narządu ruchu, każda pomoc darczyńców przyczyniająca się do wyposażenia tej pracowni w nowoczesny ultrasonograf do badania i kwalifikacji operacyjnych jest bardzo cennym darem serca dla małych pacjentów Kliniki Ortopedii Akademii Medycznej w Bydgoszczy.

  Prezes Fundacji, prof. dr hab. Jacek Kruczyński, osobiście podziękuje na zakończeniu Mistrzostw darczyńcom i nie wyklucza swojej czynnej obecności na zawodach, ponieważ pochodzi z rodziny o silnych tradycjach łowieckich i jest aktywnym myśliwym.


  Trening strzelecki przed zawodami.

  W piątek 19 maja na strzelnicy już od godz. 14:00 wszyscy chętni uczestnicy mistrzostw będą mogli odbyć oficjalny trening strzelecki, w takcie którego odbędzie się egzamin strzelecki dopuszczający stażystów do zawodów sobotnio-niedzielnych.

  Po treningu odbędzie się mała biesiadka przy golonce lub daniach a'la carte i małym piwku fundowanym przez Browary Bydgoskie "KUJAWIAK" w sali biesiadnej na terenie strzelnicy.

  Dla chętnych nocna imprezka w disco-klubie-kawiarence ośrodka "Perła".


  Mecz piłkarski Północ przeciw Południu Polski

  Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę o godz. 17:15 na na pełno wymiarowym boisku do piłki nożnej przy Osrodku "Geovita". Drużyny 20 osobowe zostana skompletowane spośród zgłaszajacych się podczas zapisów uczestników imprezy. Graja zespoły 11 osobowe dwie, a czas gry wynosi 60 min (2 x 30min). Obsadę sędziowską zabezpiecza Polski Związwek Piłki Nożnej. W przypadku remisu o zwycięstwie decydować będa rzuty karne zarzadzane wg przepisów FIFA.

  Koszulki i spodenki zapewniają organizatorzy. Zgłoszeni zawodnicy zobowiązani są mieć ze sobą obuwie sportowe. Buty typowo piłkarskie nie są dozwolone.

  Przewidziane są nagrody dla zwycięskiej i pokonanej drużyny od gospodarzy imprezy Jedmara i Botanga oraz puchary dla najlepszych zawodników


  Konkurs degustacyjny nalewek

  Nalewka zgłoszona do konkursu musi charakteryzować się oryginalną recepturą i nazwą. Do oceny dostarczona powinna być w ilości co najmniej 250 g w gustownym opakowaniu z etykietą zawierającą podstawowe informacje o pochodzeniu trunku wraz z nazwiskiem producenta. W skład komisji degustującej i oceniajacej powołani będą kiperzy z przemysłu spirytusowego. Nalewki będą oceniane według profesjonalnej skali uwzględniającej wszystkie międzynarodowe parametry charakterystyczne dla markowego wyrobu alkoholowego. Najlepsze nagrodzone nalewki otrzymają szansę, za zgodą właściciela, na otrzymanie licencji produkcyjnej.

  Plagiaty będą karane konfiskatą nalewki.


  Wycieczka po Parku Wdeckim

  Dla osób towarzyszących, nie biorących udziału w zawodach przewidziana jest w niedzielę fakultatywna autokarowa wycieczka po Parku Wdeckim z przewodnikiem. W programie: muzeum Ks. Werbistów, muzeum przyrodnicze Borów Tucholskich z dębem "Zbyszko", uroczysko z największymi Polskimi akweduktami z roku 1843 na skrzyżowaniu Wielkiego Kanału Brdy i Czerskiej Strugi.

  Zapisy na formularzu zgłoszeniowym. Koszt wycieczki wynosi 30 zł., który doliczny zostaje do koszt udziału i musi być wpłacony do dnia 31 marca br. Wycieczka nie odbędzie sie przy małym zainteresowaniu, a warto z niej skorzytać, dlatego sugerujemy nie omijać tej atrakcji podczas zapisów.


  Przekaz internetowy ze strzelnicy

  Będzie prowadzony bezpośredni przekaz internetowy ze strzelnicy wyników strzelań. Koledzy, znajomi i osoby zainteresowane będą mogły śledzić przez Internet jak strzelają sobotę i niedzielę poszczególni zawodnicy. Adres strony www tej transmisji będzie podany w okresie późniejszym.

  Wyniki będa na strzelnicy prezentowane z serwera portalu przez rzutnik na duży ekran.

  Obsługę w/w usług gwarantuje w ramach sponsoringu firma LOGONET z Bydgoszczy.  Wszyscy sponsorzy zawodów

 • Carl Zeiss AG;
 • Ceska Zbrojowka;
 • M.K. Szuster;
 • EAW Ernst Apel GmbH;
 • Knobloch Jagd GmbH;
 • Schmidt & Bender GmbH & Co. KG;
 • Blaser Jagdwaffen GmbH;
 • RWS
 • Paweł Biliński, Wabiki.pl;
 • Przedsiębiorstwo Spirytusowe BOLS;
 • Browary Bydgoskie grupa ŻYWIEC - "KUJAWIAK";
 • Przedsiebiorstwo Mirosław Gzella;
 • Tadeusz Sejda;
 • LOGONET Internet Provider;
 • Gospodarze Imprezy.

 • Komitet Honorowy

 • Wojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau;
 • Prof. dr hab. med. Jacek Kruczyński
 • Prof. dr hab. med. Czesław Kłyszejko
 • Dr n med. Edward Szymkowiak
 • Wójt Gminy Osie Michał Grabski;
 • Mirosław Gzella.


 • Wróć do strony głównej zawodów w Osiu

  Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
  P&H Limited Sp. z o.o.