DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: alex14-10-2005
Książka ewidencji - oficjalnie

Drodzy Koledzy!
W związku z tym, że na forum www.lowiecki.pl kwestia książki ewidencji pojawia się ostatnio bardzo często, postanowiłam zwrócić sie do ZO PZŁ w Szczecinie o interpreatcję jej "zawartości". Poniżej zamieszczam pytania skierowane do zarządu okręgowego oraz otrzymaną odpowiedź.

Domysłów, dnia 11 października 2005

Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy w Szczecinie
ul. Waryńskiego 43

71-316 Szczecin

Szanowni Koledzy!

Mając na uwadze liczne wątpliwości, sygnalizowane ze strony myśliwych naszego koła, proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

Czy zapis w Książce ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania), stanowiącej załącznik do ww. rozporządzenia, który określa, że wpisu o zakończeniu polowania nocnego należy dokonać do godz. 9:00 rano oznacza, że po godz. 9:00 rano nie wolno myśliwemu kontynuować polowania? Czy oznacza to, że ma on obowiązek zakończyć polowanie nocne o godz. 9:00 i ewentualnie ponownie wpisać się do książki, aby kontynuować (a właściwie rozpocząć „nowe”) polowanie? Czy myśliwy, który z różnych względów nie chce lub nie może przerwać wykonywania polowania przed godz. 9:00 rano kontynuując polowanie i wpisując zakończenie polowania np. o godz. 11:30 – zgodnie ze stanem faktycznym – łamie przepisy prawa łowieckiego?
Proszę również o odpowiedź na pytanie: czy na bazie obowiązujących przepisów prawa łowieckiego, myśliwy może wpisać do „książki ewidencji” zamiar wykonywania polowania indywidualnego na okres dłuższy niż 1 doba (np. od godz. 12:00 dnia 04.10.2005 do dnia 06.10.2005 i wpisać zakończenie polowania o godz. 8:50 w dniu 06.10.2005)?
Jako, że termin Walnego Zgromadzenia członków KŁ Tumak przypada na dzień 23 października, w miarę możliwości bardzo proszę o udzielenie mi pisemnej odpowiedzi na zadane pytania przed upływem tego terminu – abym mógł przedstawić ją Kolegom w celu „rozwiania” licznych wątpliwości z tym związanych.
Oczekując szybkiej odpowiedzi pozostaję z poważaniem

Darz Bór!

Łowczy Koła
Wiesław Załanowski
Koło Łowieckie TUMAK
w Świnoujściu z/s Dargobądz – Zagroda
72–510 Wolin


Otrzymana odpowiedź:

Szczecin, dnia 12 października 2005r.


Kol. Wiesław ZAŁANOWSKI
Ł O W C Z Y
Koła Łowieckiego
" T U M A K "
w  Ś w i n o u j ś c i u
=====================Zarząd Okręgowy PZŁ w Szczecinie odpowiadając na pismo z dnia wczorajszego, wyjaśnia co następuje:

Z literalnego zapisu cytowanego przepisu wynika, iż wpis o zakończeniu polowania nocnego musi być dokonany do godz. 9.00. Nic nie stoi na przeszkodzie w rozpoczęciu dalszego wykonywania polowania na zasadzie kolejno naniesionego wpisu. Układ ten jednak nie uprawnia do odnotowania zakończenia polowania nocnego wypisem, późniejszym jak wyznaczona godzina.

Obowiązujące uregulowania, a w szczególności przewidziane treścią art. 42 b ustawy - Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. 127 z br., poz. 1066), nie ograniczają możliwości koła w zakresie długości okresu trwania wpisu na polowanie indywidualne (za wyjątkiem polowania nocnego).

Stosowną uchwałę w tym przedmiocie władne jest podjąć walne zgromadzenie w zależności od konkretnej specyfiki koła.


DARZ BÓR !Brak komentarzy do tego listu

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.