DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Stanisław Pawluk20-06-2016
Myśliwym i KŁ Jeleń w Sokółce dziękujemy

W dniu dzisiejszym sędzia Mariusz Łapiński z I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Sokółce ogłosił precedensowy w skali kraju wyrok w sprawie wypowiedzenia umów dzierżawy obwodów łowieckich Kołu Łowieckiemu „Jeleń” w Sokółce. Redakcja zwróciła się z prośbą o umożliwienie rejestracji obrazu i dźwięku z przebiegu rozpraw toczonych niemalże przy pełnej widowni, czego nam odmówiono. Zwróciliśmy się więc o zezwolenie na nagrania ogłoszenia wyroku, który jest bodajże najjawniejszą częścią procesu jednak i w tym przypadku sędzia Mariusz Łapiński najwyraźniej bał się pokazać swojej twarzy albo miał coś do ukrycia bowiem wydał postanowienie na mocy którego postanowił ..."odmówić Dziennikowi Łowiecki zgody na rejestrację obrazu i dźwięku z ogłoszenia wyroku"...

Głośne medialnie doniesienia o skandalicznych wręcz działaniach zarządów kół łowieckich min. za sprawą kół łowieckich „Wilk”, „Żuraw” i „Daniel” funkcjonujących na terenie województwa zachodniopomorskiego nie wywołały żadnych refleksji u władz łowieckich. Żadnych działań nie podejmował Zarząd Okręgowy w Lublinie czy Koszalinie. Impulsu do podjęcia działań nie wywołał także fakt sygnalizowania narastającego problemu przy blisko czteromilionowej widowni w programie Elżbiety Jaworowicz "Sprawa dla reportera".

Żadnych skutecznych działań nie podjął także znający od lat problem szkód łowieckich Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego najwyraźniej niezainteresowany relacjami kół łowieckich z rolnikami i poprawą prawa w taki sposób, aby służyło ono wszystkim zainteresowanym, a nie tylko władzy łowieckiej, wspierając i umacniając jedynie pozycję i finanse działaczy najwyższego szczebla.

Problem rozlał się więc na całą Polskę i skutkował narastającymi protestami rolników. Najgłośniejszy zorganizowali rolnicy z białostockiego na polach których obwody dzierżawi Koło Łowieckie „Jeleń” w Sokółce. Wyczyny te koła przybliżyliśmy w tej relacji, a później w następnej, po których nasuwa się wniosek, że zarówno swoich członków jak i rolników zarząd koła nie traktuje poważnie.

Rolnicy wsparci lokalnym stowarzyszeniem wystąpili do Starosty Piotra Rećko o wypowiedzenie umów dzierżawy na obwody łowieckie dzierżawione aktualnie przez Koło Łowieckie „Jeleń” w Białymstoku. Zarzucali min. że „Jeleń” zaniża należne odszkodowania, unika szacowania, nie odbiera korespondencji, która po dwu awizach wraca do nadawców, generuje trudności w szacowaniu żądając mapek geodezyjnych i wyrysów działek co sprawia im dodatkowy kłopot, stratę czasu i konieczność ponoszenia niebagatelnych kosztów. Odwlekał się czas szacowania, a wegetacji roślin nic przecież nie zatrzyma – twierdzili rolnicy.

Starosta sokólski na jednej z rozpraw stwierdził, że z problemem szkód łowieckich spotyka się od początku kampanii wyborczej podczas której odbywał swoje pierwsze spotkania ze społecznością powiatu. Praktycznie co drugi rolnik zgłaszał mu zastrzeżenia co do traktowania ich przez koło łowieckie. Żalili się, że są traktowani co najmniej niegrzecznie. Po objęciu funkcji starosta próbował konflikt załagodzić jednak po odbywanych spotkaniach rolników z myśliwymi konflikt jedynie narastał, a członkowie zarządu koła nadal pozostawali butni i nie wykazywali najmniejszego choćby zrozumienia problemów rolników. Na spotkaniach zarząd koła prawił jedynie o swoich długich tradycjach, przedstawiali elitarne osoby należące do koła nie podejmując praktycznie zasadniczego problemu jakim były źle szacowane i nie wypłacane odszkodowania. Nie ustawały więc liczne skargi.

Na rozprawę, na której miał być przesłuchany jako przedstawiciel strony, prezes Koła Łowieckiego „Jeleń” nie stawił się. Pełnomocnik przedstawił zaświadczenie o chorobie prezesa. Sędzia Mariusz Łapiński stwierdził, że w zarządzie jest wiele osób i można było wyznaczyć innego członka dla złożenia zeznań w charakterze strony procesu. Prezes może, ale nie musi zeznawać w procesie cywilnym jako strona. Proces toczył się dalej.

W dniu dzisiejszym na odczytanie wyroku stawiała się spora grupa rolników ubranych w koszulki ze znakiem „stop” i napisami „STOP DLA KOŁA ŁOWIECKIEGO JELEŃ”. Publiczność wypełniła całą salę. Nie stawili się przedstawiciele Koła Łowieckiego „Jeleń” najwyraźniej negatywnie prognozując swoje szanse na pozytywne dla koła rozstrzygnięcie.

Sędzia ogłosił wyrok uznający, że starosta podjął właściwą decyzje wypowiadając umowę dzierżawy obwodów Kołu Łowieckiemu „Jeleń”. W ustnym uzasadnieniu sędzia podał, że odrzucił argumentację zarządu „Jelenia”, iż konflikt ma marginalny zasięg i dotyczy zaledwie kilku osób. Podniósł, że nie może mieć miejsca sytuacja w której koło wykorzystując swoją pozycję i nadużywając jej domaga się dokumentów nie przewidzianych dla tej czynności prawnej zwłaszcza, że domagało się np. mapek geodezyjnych przy szacowaniu kolejnych następujących po sobie szkód na tych samych działkach. Sędzia stwierdził, iż przewód sądowy wykazał, iż zarząd koła tworzył nienaturalne bariery uniemożliwiające uzyskiwanie odszkodowań przez rolników. Ważnym – zdaniem sędziego – jest fakt, iż koło nie odbierało korespondencji czym uniemożliwiało wykonanie szacowania na czas przy biegnącej wegetacji upraw rolnych co w następstwie uniemożliwiało podejmowanie działań np. w postaci nowych siewów, a czas zacierał stan jaki był właściwy dla prawidłowego wykonania szacowania. Poruszając w ustnym uzasadnieniu wiele kwestii i argumentacji stron procesu sędzia stwierdził: „z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że zarzuty stawiane Kołu Łowieckiemu zostały w pełni potwierdzone”.

Pełnomocnik starosty prognozuje, iż koło łowieckie skorzysta z możliwości odwołania. Jednak oceniając argumentację Sądu Rejonowego w Sokółce jest spokojny o jej wynik.
04-01-2017 09:04 kmarek Chyba w ostatnim czasie sytuacja się zmieniła , zna ktoś szczegóły?
02-09-2016 23:29 dentysta Szanowny Panie Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Białymstoku, czy zarzut prokuratorski przeciwko prezesowi KŁ " JELEŃ " Białystok Wojciechowi P. skierowany do Sądu Rejonowego w Białymstoku Wydział III Karny oskarżonemu o popełnienie przestępstwa z art. 233 KK / sygn. akt PR Ds 393.2016 / to za mało by dalej był prezesem tego koła łowieckiego posiadał broń myśliwską i polował indywidualnie. Z poważanie Darz Bór.
01-08-2016 19:30 dentysta Przeglądając portal "Dziennika Łowiecki" nie sposób nie zauważyć, że od pewnego czsu, w przeszłości bardzo aktywny "Esiek" a w tematyce KŁ "Jeleń" pełen frazesów, samochwalstw i pouczeń, ostatni raz z nutą rozpatrzy głos zabrał 31.05.2015 r. I co on tam nie powypisywał. Skrytykował dziennikarza St.Pawluka za brak obiektywizmu itp. Chwalił swoje pomysły na łowiectwo i oczernił byłego łowczego Jelenia B.Kredcycha, który w/g "Eśka" miał koło doprowadzić do bankructwa. Wyśmiał Go za obowiązkowość w rozpatrywaniu wniosków składanych przez rolników o szkodach łowieckich i że na szacunki śmiał jeżdzić służbowym samochodem koła /starą Nysą/. A do czego niby ten pojazd skoro był miał służyć, zakupiony w czasach kiedy Esiek mógł jedynie marzyć o łowiectwie. Bogdan był i jest człowiekiem uczynnym, wzorem koleżeństwa, etyki łowieckiej z myśliwskimi tradycjami rodzinnymi, z tą różnicą ,że nie brał się za polowania dewizowe na co połakomił się zarząd po roku 2010. Tajemnicą poliszynela jest, że z polowań dewizowych korzystała nie tylko kasa koła. Są to lata bezgranicznego chuligaństwa i szkodnictwa myśliwskiego.Nieczytelnie prowadzone kśiążki Wyjść w łowiska, brak nazwisk dewizowców i osób podprowadzających, klasy strzelonych rogaczy daty, godzin i rewirów polowań. Podsumowania polowań odbywały się w białostockich restauracjach. Dziwnym trafem z roku na rok waga trofeów strzelonych rogaczy malała. Składki członkowskie za to wzrosły z 200- zł do 600 set. Po 2010 roku odstąpiono od składania WZ sprawozdań o stanie finansów w kole, dochodach i wydatkach. Zwracającym uwagi i zadającym trudne pytania mówiono dziękuję przypisując tzw."rażące naruszanie współżycia koleżeńskiego. Zarząd Okręgowy odwołującym się takie decyzje akceptował. Doprowadzono do totalnego skłócenia koła z rolnikami, nie mówiąc o podziałach wewnątrz koła na swoich i obcych. Ci swoi to z zasady przyjmowani już po 2010 r i kilku posłusznie układnych tzw . przytakiwaczy. Skończyło się jak wszyscy wiemy czytając wstęp "myśliwym z Jelenia dziękujemy - rolnicy".
24-07-2016 16:50 dentysta Kolejny raz pozwolę podzielić się z Kolegami wiedzą o kretyńskich rządach KŁ "Jeleń" przez których najbardziej ucierpią członkowie koła. Ich pseudo pomysł opublikowany na blogu 12 września 2014r przez ówczesnego prezesa /ps. komp. "Esiek" nr ew.103333/ o sposobie na rolnicze szkody łowieckie ignorujący Ustawę M.Śr. z dn 28 marca 2010 r, z pogardą, marginalnie traktując rolników, samorządy gminne oraz wójtów z dumą podkreślając, że na wytoczone ewentualne procesy sądowe przez rolników są sposoby by sprawy wygrywać. Otwarcie przechwalali się o znajomościach wśród sędziów, prokuratorów. Rolnicy do czasu z pokorą znosili łamanie wszelkich norm współżycia przez myśliwych z Jelenia. Obelgi słowne, środkowe palce, grożby karalne, postrzelane tablice drogowe , ślady po kłusownictwie mówią same za siebie jaki element tu poluje. Samowola skończyła się 20.06.2016 r gdy Sąd Powszechny podzielił decyzję Starosty Powiatu wypowiadającego dalszą dzierżawę obwodów łowieckich. Tak się składa, że obecność aktualnego Ministra Sprawiedliwości przerwała taryfę ulgową i dobrą passę Jeleniowi. Od tego czasu z aktami oskarżenia z art.233 kk oczekuje na proces prezes tego koła/podrobienie podpisu/. Kolejny to przerobienie danych we wniosku o odszkodowanie i kilka następnych trafią do prokuratury.Rolnicy wreszcie uwierzyli w sprawiedliwość, której brakowało w PZŁ i Kraju. Odszkodowania za szkody łowieckie tylko w czerwcu i lipcu rolnicy otrzymali od koła; jeden na ponad 30 tyś. zł./słownie: trzydzieści tyś. zł/ drugi wraz z kosztami biegłego i mecenasa ponad 14 tyś. zł. Dwóch kolejnych oczekują na decyzje sądowe.Arogancja i buta zmieniła się w pokorę i uniżone prośby do rolników o tzw.ugody. Rolnicy zrozumieli, że to oni są gospodarzami i od nich zależy kto tu będzie polował. "Słuszny" kierunek "Eśka" jak widać zakończył się utratą obwodów łowieckich i pustą kasą. Zbliżające się procesy sądowe z popełnionych przestępstw natury kryminalnej pozwolą na wyeliminowanie cwaniaków z PZŁ czego im z całego serca ja i rolnicy gmin Sidra, Kużnica i Nowy Dwór życzą.
30-06-2016 20:49 dentysta Faktycznie sytuacja nie do pozazdroszczenia jak skomentował "skobon" - inicjały kojarzą się z byłym - niedawnym funkcyjnym tego koła. Dodać należy, że są kolejne powody do rozpraw przesłanych do Sądów Powszechnych z aktami oskarżenia przeciwko członkom zarządu jelenia. Wiedziałem, że nastąpi taka chwila gdy sprawiedliwości wreszcie stanie się zadość.Jak przysłowie głosi "za pychą zawsze podąża klęska". Na porządku dziennym zarząd koła fałszował bądz tolerował fałszowanie dokumentacji, podrabianie podpisów w protokołach oględzin szkód łowieckich.Niezbędna więc jest w jeleniu kontrola NIK celem sprawdzenia prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej w tym prowadzonych od czterech lat polowań dewizowych na rogacze. Celowe nieczytelne rejestrowanie dewizowców w łowiskach, osób podprowadzających w tym na porządku dziennym wymiana kśiążek wyjść w łowiska obwodów 69 i 86 przy zapisaniu w nich zaledwie po kilka - kilkunastu stron. Wyjaśnienia wymagają rachunki na zakup karmy zwierzynie do nieistniejących karmowisk. I tak można by było wymieniać jeszcze wiele, wiele nadużyć.
25-06-2016 21:23 skobon Sytuacja nie do pozazdroszczenia!
24-06-2016 11:11 Bayerischer Gebirgsschweisshund Żywo mnie zainteresował ten zaprezentowany materiał gdyż uważam że jest to temat z serialu być albo nie być obecnego modelu łowiectwa . Osobiście nie pałam romantycznym uczuciem do kolegi Gawlickiego . Ale jeszcze raz zachęcam zanim dacie tu merytoryczny głos '' Dentyści Mateusze '' i im podobni do przeczytanie b. dobrego felietonu ''Prywatyzacja modelu łowiectwa w Polsce rozpoczęta '' . Panie Dentysta ziejesz Pan tu stronniczym populizmem . Cała sprawa z Jeleniem w Pana przemyśleniach sprowadza się do nie prenumerowania Braci . Sam wyrok to klasyczna dla tego systemu prawodawczego farsa . Z siódmym krzyżykiem na karku i jakimś tam doświadczeniem życiowym mam odwagę napisać . W całej tej sprawie kluczową rolę odegrały nastroje społeczne . Wyrok jest odzwierciedleniem potrzeby wyretuszowania relacji rolnik myśliwy . Gdzie dziś myśliwi zostali skazani przez nastroje społeczne tym samym na specyficzny ogląd prawny , na z góry przegrane pozycje . Dentysto może jednak wymyśl Pan jeszcze większą bzdurę niż ten teks o komisji rewizyjnej - będzie wesoło. Bo zderza się ona jak z lokomotywą z mafiozami w zarządzie . Śmiem twierdzić gdyby lobbing rolniczy w mediach nie nabrał obecnego rozmachu , a funkcjonował na wcześniejszym poziomie to i wyrok byłby inny w swoim uzasadnieniu . Polskie prawo \ też śmiem twierdzić / to jak elastyczne majtki na każda '' żyć '' da się naciągnąć. Jednocześnie nie neguję krzywd rolników w zakresie odszkodowań . Zbyt wiele lat różnymi sposobami ten ekwiwalent szkodowy był im zaniżany . Ten wyrok traktuję jako zaczyn wiadomej tendencji w orzekaniu . Nie ma skutku bez przyczyny - skutek wiadomy - a przyczyn jestem przekonany jest wiele też po stronie rolników . Prawda ta prawdziwa i w tym opisanym przypadku - jest nadal pośrodku .
23-06-2016 23:22 dentysta Nim zasiądzie ze swoim bełkotem, niejaki Gebirgssch... lub jemu podobny komentator warto by prześledził ciąg wydarzeń w Klimatach "Jelenia" np. z września 2015 r. Kol. x Mateusz widząc problemy myśliwych, którzy potrzebni są jako członkowie jedynie do płacenia składek i nawet w myślach nie mogą zarzucić zarządom samowolę i błędy. Tak było i jest w Jeleniu. Kolega ten docenia dziennikarstwo St. Pawluka gdyż to on docenia i piętnuje zachowańia , bierność ,zły nadzór nad działalnością KŁ.Przypomnę kolegom rozmowę telefoniczną z dziennikarzem miesięcznika Brać Łowiecka , który opisując sytuację w Jeleniu oparł o wywiad z prezesem tego koła oczywiście w pozytywnym świetle, winiąc za całe zło rolników. Spytałem czemu pisze pan nieprawdę. Odpowiedział cyt." my nie możemy o KŁ pisać żle. Po takiej rozmowie zaprzestałem prenumerować tą gazetę." Moje aktualne pytanie, gdzie w Jeleniu jest komisja rewizyjna i dlaczego nie zwołuje się Nadzwyczajnego Walnego Zebrania by aktualny zarząd wyrzucić z koła z wnioskiem przedstawienia ich przed oblicze ORD.Na koniec mogę się zgodzić z tym jak go tam Gebrigss... , że to nie Jeleń a cherlawa świnka morska. Darz Bór .Koledzy i proszę piszcie mądrze jak myśliwi z troską o nasz Związek.
23-06-2016 10:29 Bayerischer Gebirgsschweisshund Kolega Onufry jako lekarz miałby coś więcej do powiedzenia w '' dziedzinie przyczyna skutek '' , a w tym przypadku może i masz kolejny raz rację - zajrzał by …. cytat ; (być może do "życi").  XMateuszu zupełnie nie potrzebnie puszczają ci nerwy – prawdy namacalnej nie da się zakrzyczeć - adresując swoje mądrości między pośladki . Ja obiecuje ze kończę ten wątek bo metaforyka tradycyjnie w twoim wykonaniu przeradza się w pyskówkę .
23-06-2016 10:14 xMateusz Stasiu weźmie to sobie zapewne do.... (być może do "życi"). Ja jednak sadzę, że nie jest winien kurier, który złe wiadomości przynosi a ten, kto przyczynia się czynem aby takie wiadomości powstawały. Chyba jesteś na tyle prawnie wyrobiony aby wiedzieć, że likwiduje się przyczynę a nie skutek!
23-06-2016 10:03 Bayerischer Gebirgsschweisshund Tak Stasiu .... Nie podaję ręki myśliwym ... Społeczna kampania informacyjna ... To są twoje efekty popierania i publicznego pokazywanie draństwa w PZŁ .
https://niepodajerekimysliwymblog. wordpress.com/2015/10/31/
przestepstwanaduzycia-i-patologia-w-pzl/
23-06-2016 09:28 xMateusz Mnie osobiście twój życiorys nie interesuje. Wystarczy mnie twoja głupota ujawniana systematycznie w nieporadnym piśmiennictwie na portalu. Nie interesują mnie twoje stosunki z innymi osobami na tle których ty i paru jeszcze najwyraźniej macie fisia. Popieram publiczne pokazywanie draństwa w PZŁ skoro wewnętrzne struktury nie podejmują żadnych działań poza służącymi ich interesom.
23-06-2016 08:43 Bayerischer Gebirgsschweisshund Stasiu jeśli chodzi teraz o styl to diatryba , klasyczne nawiedzone moralizatorstwo wzorowane na Mein Kampf (pol. Moja walka) . Przyznaję , środki jak dla mnie , odchodzą na drugi plan – warunek jeden - cele są osiągnięte. Jednak gdy te cele stają się z treści przekazywanych - jedynie pożywką dla '' eko oszołomstwa '' wrogo nastawionych do łowiectwa … To każdy średnio zdolny szympans udzieli stosownej odpowiedzi . Czytam i widzę że nie rozumiesz co to jest prewencja ogólna - to dopowiem- jedna z dyrektyw wymiaru kary. Jej celem jest oddziaływanie na społeczeństwo przez wymierzanie sprawiedliwości w sprawach karnych . Przyznaję w tej dziedzinie '' pieniactwa '' nie ma na tym forum Stasinkowi równych . Co do mojej ''nie skromnej '' osoby pytasz o zamiatanie . Przecież masz mnie prześwietlonego do trzeciego pokolenia wstecz . Gdybyś wywęszył nawet drobne z mojej strony łajdactwo , wywlókł byś je tu na forum bez skrupułów . Oczywiście dla dobra łowiectwa . Jedyna opcja że się mylę to logujący się tu xMateusz to nie Stanisław Pawluk . W takim przypadku sorry .
23-06-2016 07:30 xMateusz Chodzi ci oczywiście o opisywane "czyny" jakie rozkładają PZŁ nie fakt, iż są opisane. Chyba nie jesteś za zamiataniem spraw pod dywan a jesteś za prewencyjnym oddziaływaniem? Czy się mylę?
22-06-2016 19:46 Bayerischer Gebirgsschweisshund Co tam Jeleń wystarczy dorobek publicystyczny cytować pewnego redaktora. Którego teksty pasjami są wykorzystywany na stronach np. LPM . To ten jeleń to jakaś cherlawa świnka morska .
22-06-2016 19:14 xMateusz Jeśli KŁ "Jeleń" jest prekursorem tego co wieszczysz to nie ulega wątpliwości, ze jest jednocześnie prekursorem początku złego dla wielu kół! Gdyby nie tworzyli barier prawem nie przewidzianych bieda by spała! Te prekursorskie działania dały władzy możliwość wprowadzenia prekursorskich pomysłów do prawa a tym samym możliwość corocznego dowalania kłopotów myśliwym. Stara zasada mówi: nie budźcie lwa! KŁ "Jeleń" tego lwa obudziło. I nosiło się buńczucznie traktując wszystkich obcesowo. Także Forowiczów tego portalu. Dziękujemy wam prezesi "Jelenia" za wbijanie noża w plecy myśliwym w całej Polsce!
22-06-2016 19:05 Bayerischer Gebirgsschweisshund Dobre konkludujące wypowiedz pytanie . '' Ciekawe czy ruszy lawina podobnych spraw i jak często wrogowie łowiectwa będą mieć kolejne okazje do triumfalnych rechotów... '' Ja przynajmniej nie mam wątpliwości – lawina ruszy . Z małą choć zasadniczą różnicą . Pozywany będzie skarb państwa przez rolników . Powodem będzie miłość Polskiej klasy urzędniczej do papierków typu mapka geodezyjnych przy szacowaniu kolejnych następujących po sobie szkód na tych samych działkach – patrz sentencja ustna wyroku . Klasa urzędnicza szacujących - wygeneruje nienaturalne bariery uniemożliwiające uzyskiwanie odszkodowań przez rolników -  patrz sentencja ustna wyroku . Ta sama klasa urzędnicza wykorzystując swoją pozycję i nadużywając jej domagać się będzie dokumentów nie przewidzianych dla tej czynności prawnej  - patrz sentencja ustna wyroku . Powątpiewający moim tu hiobowym przemyśleniom – patrz i przypomnij sobie jakie sam masz doświadczenia z urzędasami . Gdyby wybitni forumowym specjaliści od egzegezy prawnej zechcieli po spekulować ... Jakie to nowe kwity znowelizowana ustawa do urzędowania dla tych nowych urzędników niesie .Zapewne doszli by do wniosku że Koło Łowieckie Jeleń - jest a w zasadzie było - prekursorem obecnej ustawowo usankcjonowanej dobrej zmiany . Powyższy artykuł jest doskonałym materiałem do opublikowania na stronach '' izby rolniczej '' - tam może wzbudzić rechot . Jeśli jest to materiał służący jako przestroga dla pozostałych kół łowieckich – to może być to śmiech przez łzy . Niby sprawa odszkodowań nabiera ustawowo jakieś normalności. Ja przynajmniej nie mam wątpliwości że w perspektywie kilku lat odbije się rykoszetem na kołach łowieckich . Zaczną rosnąć lawinowo zakładane sprawy skarb państwa kontra koła łowieckie . Skala realnych odszkodowań bez obecnego dogadywania się jak do tej pory z rolnikami ''pod stołem '' jest dziś nie do szacowana . Rolnicy nie '' ma bata '' potraktują odszkodowania jako kolejną należną im dopłatę unijną . Gdybym problem szkód przełożył tylko na podstawie macierzystego koła na skalę makro to kwota 180 mil wydaje się pierwszym stopniem zadośćuczynienia . Wojewodowie może mają i budżety odszkodowawcze z gumy na okoliczność dobrej zmiany . Ale mają też narzędzia co trzeba uczynić i jak się dobrać do kasy hobbistów , pasjonatów polowania .
22-06-2016 17:15 jooopsa Przykre to. Państwo wygenerowało chory układ: zwierzyna państwowa, o jej liczebności decydują też organy de facto państwa (nadleśnictwa), rolnicy decydują do jakich szkód będą zwierzynę zachęcać (wielkość i rodzaj upraw) - ale za te cudze decyzje mają finansowo odpowiadać Bogu ducha winni myśliwi.
Naturalne jest, że nie mogąc wpływać legalnie na wielkość wypłacanych szkód - są przy ich nadmiernej uciążliwości i groźbie niewypłacalności zmuszani do wpływania metodami nielegalnymi. Stara i oklepana zasada socjalistyczna: zróbmy takie lewo (zwane niesłusznie "prawem") którego nikt nie będzie w stanie przestrzegać, to w razie potrzeby będą gotowe "haki".
Ciekawe czy ruszy lawina podobnych spraw i jak często wrogowie łowiectwa będą mieć kolejne okazje do triumfalnych rechotów...
21-06-2016 13:08 Bayerischer Gebirgsschweisshund Stasiu robię to tylko dla potomnych pisząc ten kolejny tekst . Czytam '' balangi dla posłów w Jachrance '' . Jesteśmy w zbliżonym wieku i jak czytam doświadczenia życiowego redaktorowi brakuje . Widocznie było w tej Jachrance za mało gorzały , panienek jaki i żuli , by wypracować dla szczęśliwości ogółu polujących dobre rozwiązania . '' Kto ujarzmił Szyszkę, że chodzi przy nodze tupecika niczym najlepiej ułożony bawar? '' . Odpowiadam ; on nawet dziś nie chodzi a w pozycji na siad jest w kieszeni Jarosława a nie Lecha . Niech no się tylko wychyli to mu współbratymcy partyjni stodołę spalą .'' Dlaczego przez wiele lat nie zrobiono w związku nic aby przewidywanym falom protestów zapobiec? '' Kontynuuję ; Bo na Donalda , Ewę i w międzyczasie też Jarosława skutecznie mógłby oddziaływać jedynie kombajn na wysokich obrotach zaparkowany pod mównicą sejmową . Pozostały tekst nie wymaga odpowiedzi dla średnio zdolnego szympansa . Ale ja odpowiem ; takich sobie wybieramy przedstawicieli mądrością nominowanej większości .
21-06-2016 12:27 xMateusz Adasiu! Nazywaj mnie jak chcesz byle nie brudna d....a! Kto jak nie władze PZŁ lobbowały za coraz gorszą ustawa dla myśliwych? Kto w tym celu organizował balangi dla posłów w Jachrance? Kto ujarzmił Szyszkę, że chodzi przy nodze tupecika niczym najlepiej ułożony bawar? Robił to dla dobra PZŁ? Dlaczego przez wiele lat nie zrobiono w związku nic aby przewidywanym falom protestów zapobiec? Dlaczego tolerowano takie działania mafijnych układów jak w KŁ "Jeleń" i wielu innych? Gdzie były ZO, ORŁ, rzecznicy, sądy łowieckie i liczne komisji - od etyki zaczynając a na kulturze kończąc. Teraz zacznie się płacz, że te domki myśliwskie, lokaty bankowe trzeba będzie oddać tupecikowi na kolejną 50-cio tysięczną premię bo koło może ulec likwidacji. Gratuluję takiej władzy i takiego modela.
21-06-2016 10:27 Bayerischer Gebirgsschweisshund Stasiu czy przypadkiem nie na tym forum mieliśmy na stronie tytułowej poczet lobbistów na których wedle propagandzistów administrujących stroną - nie powinniśmy na nich jako parlamentarzystów glosować .??? Problem to '' mały '' na kogo mam nie głosować , to wybór mojego sumienia . Rzeczywistym problemem to jednak nie ludzie a program z jakim każdy z nas dla dobra zreformowania tego związku mógłby się identyfikować . Na tym forum nic takiego propagandowo nie uczynione , mało tego - lobbujący tu wypowiadający się - jedynie podjęli krytykę wszystkich poczynań . Płacz nieuprawniony , który dziś tu czynisz , nad rozlanym mlekiem to pokłosie braku rozwiązań programowych za którymi stali by z imienia i nazwiska określeni ludzie. Jednak to nie prawda że takich rozwiązań uzdrawiających jest brak . Brak jest determinacji i odwagi by swoją twarzą zmiany firmować .Chętnie poznał bym te nowe twarze które medialnie na tyle są mocne by wejść do parlamentu i stanowić o losach tego związku . Spójrzmy prawdzie w oczy to wola polityczna ''dobrej zmiany '' utrzymuje przy korycie Panów Blochów , Wziątków , Szyszków a nawet Szydłów . Co byś nie błądził w domysłach to ta wola polityczna jest w rekach jednego człowieka . Prawda jest taka że jednym '' wystąpieniem rocznicowym '' zmiecie z powierzchni obecną w PZŁ władze . Tego samego dnia wiernopoddańczy już w nocy ustanowią projekt nowej ustawy łowieckiej , porankiem zostanie przegłosowany , bo taka jest wola suwerena.
Prosiłem ogarnij się - ponawiam prośbę .
21-06-2016 06:44 xMateusz Adasiu! Nazywaj mnie jak chcesz nie zmienisz faktu, że w sejmie ciągle siedziała "delegacja" PZŁ biorąc udział posiedzeniach wszystkich komisji. Miała przy tum swego posła Wziątka (aktualnie członka NRŁ), Kuleszę i wielu innych wiernych wyznawców najlepszego modela o prof. Szyszce nie wspominając. Jedyne o co zadbali o to aby władza PZŁ trwała i "trwa mać". PZŁ przy takiej opiece schodzi normalnie na psy i zostanie rozjechany przez ekooszołomów. Ps. Pytanie do autora: co ze sprawą ma wymieniony ZO Lublin?
21-06-2016 00:03 Porcupine Ciekawe co kolesie z ZO PZL dla tej Sokolki, dadza im nowy obwod, gdzie w/w beda obrazac i nie szanowac rolnikow, a moze w koncu pogonia to kolo i je rozwiaza, aby wstydu mysliwym w kraju nad Wisla wstydu nie przynosilo !
20-06-2016 23:43 Porcupine Czyzby prawo w Polsce zaczelo dzialac normalnie, a nie po SB - cku i kolesiowsku. Super wyrok, daj Boze wiecej takich orzeczen w polskiej rzeczywistosci !
20-06-2016 20:44 Bayerischer Gebirgsschweisshund Stasiu proszę Cię nie zaczynaj wypisywania kolejnych bzdetów . Ta organizacja ''jako organizacja'' ma taki wpływ na kształtowanie prawa stanowionego wkoło siebie jakich ma sprawnych lobbystów . Którzy mogą ''urobić wolę polityczną '' decydentów/ parlamentarzystów . Którzy jak zagrają to my w tej organizacji będziemy tak tańcować . Pozdrawiam i ogarnij się .
20-06-2016 20:26 xMateusz Komentatorzy jak zwykle wylewają swoje "mundrości". Żaden nie wspomniał o tym, że gdyby tyle lat wzorowego modelu choć parę minut w roku poświęciło na działania dostosowujące PZŁ do współczesnych realiów nie było by mowy o strajkach rolników. Organizacja posiadające dobre prawo a nie dziurawy jak sito g.... statut może niczym kościół kat przetrwać kilka tysiącleci. Jeśli czapa dba wyłącznie o siebie a nie o swoich członków to takie sytuacje będą narastać nawet jeśli szacowanie będzie w gestii wojewodów. I nie pomoże wierne oddanie władzy PZŁ spolegliwego ministra Szyszko.
20-06-2016 20:08 Bayerischer Gebirgsschweisshund Warsztat brukowca , zero obiektywizmu i profesjonalizmu , tendencyjność komentowania problematyki łowieckiej '' Ala '' pseudo Jaworowicz , przez wiadomego redaktora . To dla każdej szanującej się instytucji jest przesłanką na NIE . Jako przykład niech posłuży ten nius ... Cytat ; Sędzia Mariusz Łapiński najwyraźniej bał się pokazać swojej twarzy albo miał coś do ukrycia bowiem wydał postanowienie na mocy którego postanowił ..."odmówić Dziennikowi Łowiecki zgody na rejestrację obrazu i dźwięku z ogłoszenia wyroku"... Tego rodzaju sformułowania jako żywo przypominają nam relacje z procesów , ale sędziów którzy wyróżnili się jako oprawcy w byłym PRL . W moim odczuci to początek ''dobrej zmiany '' którą już prawie rok temu zasygnalizował nam Piotr Gawlicki swoim artykułem ''Prywatyzacja modelu łowiectwa w Polsce rozpoczęta '' .
20-06-2016 19:49 I G O R Może nowe koło założą wypinkoleni z innych kół ?
20-06-2016 14:13 Lesław I bardzo dobrze. Poczekamy, zobaczymy jakie nazwiska się pojawią jako założycieli nowych kół. Zobaczymy jak spisze się nowa ustawa, czy marszałek wyceni szkody na terenach nie mających dzierżawcy obwodu. Ciekawe, ciekawe.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.