DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Stanisław Pawluk26-02-2019
Krajowy Zjazd Delegatów, cz.6

W tej części relacji video z Krajowego Zjazdu Krajowego przedstawione zostają wystąpienia w dyskusji nad projektem statutu następujących delegatów:

Witold Daniłowicz
Dariusz Zalewski
Jan Łuszczak
Arkadiusz Płotka
Marek Papuga


Widać merytoryczne wystąpienia dotyczące statutu zmęczyła delegatów, bo z wnioskiem formalnym o zamknięcie dyskusji zgłosił się Jan Budnik. Jego wniosek poparło 190 delegatów, 44 było przeciw i 3 wstrzymało się od głosu. Ten wynik głosowania dobitnie pokazuje, że ponad 80% delegatów obojętnym był kształt statutu, bo z góry przyjęli, że trzeba poprzeć jego projekt zgłoszony przez NRŁ. Scenariusz identyczny jak na wszystkich poprzednich zjazdach w PZŁ. Na zjazdach okręgowych nie wybierano delegatów, których poglądy na statut byłyby znane, z którymi mieliby wystąpić na zjeździe krajowym, co gwarantowało, że w każdej chwili zjazdu krajowego można zamknąć dyskusje i klepnąć taki projekt, który kierownictwo Związku położy na stole.

Relacja video poniżej.

27-02-2019 12:04 jaszczur A kto to jest ten Jan Budnik?
27-02-2019 11:19 jacekl Pan Zalewski jest światły w świetle. Nie odczułem troski o Łowiectwo a ukrytą zręcznie nie wygodność na przyszłość.
27-02-2019 08:37 J.Chudy123 @Artur Jesionowicz
Twierdzisz, że komisja statutowa nie posiłkowała się zapisami Prawa łowieckiego? Raczej "to" gremium bardziej stawia na zapisy w statucie i nie widzi potrzeby powiązania (odnoszenia się). Zatracili się co niektórzy z komisji uważając, że statutem ominą PŁ. Może taki jest cel?
27-02-2019 01:31 Artur Jesionowicz Takim symbolem pewnej słabości intelektualnej członków NRŁ, jeśli chodzi o zdolności twórcze przy tworzeniu zapisów statutu, może być już sam początek wystąpienia pana Zalewskiego z Olsztyna (dalszą część jego mowy podarowałem sobie :-). Zaczął on namawiać delegatów do rezygnacji z poprawki nr 7, dotyczącej definicji Polskiego Związku Łowieckiego, zamieszczonej w § 1, na rzecz wersji z projektu przyjętego przez NRŁ dnia 25 stycznia 2019 r. Tę wersję „poprawkową” skrytykował totalnie. Miał pecha. Autorzy poprawek późno, bo późno, ale w końcu… uważnie przeczytali ustawę Prawo łowieckie, w której art. 32 znaleźli właśnie taką definicje Polskiego Związku Łowieckiego. Więc postanowili naprawić swój błąd, kopiując do projektu statutu (poprzez poprawkę) wersję ustawową. Pan Zalewski najwidoczniej nie znał ustawy lub… namawiał do zmiany ustawowego zapisu zapisem statutowym :-). Jak by nie patrzył, kompromitacja na całej linii. I ten człowiek podobno uczestniczył w pracach Komisji Statutowej NRŁ. Porażka totalna.


PS

Ustawa Prawo łowieckie:

„Art. 32. 1. Polski Związek Łowiecki jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, które prowadzą gospodarkę łowiecką poprzez hodowlę i pozyskiwanie zwierzyny oraz działają na rzecz jej ochrony poprzez regulację liczebności populacji zwierząt łownych”.


Projekt statutu w wersji przyjętej przez NRŁ dnia 25 stycznia 2019 r.:

§1.1. Polski Związek Łowiecki, zwany dalej „Zrzeszeniem”, jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, które prowadzą gospodarkę łowiecką, chronią środowisko przyrodnicze, kultywują tradycję, etykę i kulturę łowiecką”.


Poprawka nr 7:

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Polski Związek Łowiecki, zwany dalej ,,Zrzeszeniem”, jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, które prowadzą gospodarkę łowiecką poprzez hodowlę i pozyskiwanie zwierzyny oraz działają na rzecz jej ochrony poprzez regulację liczebności populacji zwierząt łownych.
27-02-2019 00:53 Artur Jesionowicz Najpierw zwalaliście wszystko na Jenocha, potem na brak czasu, a teraz na konieczność... "zaspakajania ministra" :-) A jaka prawda jest, każdy widzi - NRŁ nie posiada ani woli, ani zasobów intelektualnych do stworzenia spójnego wewnętrznie i zgodnego z ustawą Prawo łowieckie aktu normatywnego o nazwie STATUT PZŁ.
26-02-2019 23:19 jacekl Uchwalany Statut określiłbym - najlepszy na tą chwilę, nie będący marzeniem myśliwych, pozwalającym zaspokoić ministra.

Nowe dzieło wspólnych organów, przedstawione myśliwym, powinno w okresie jesiennym zadowolić związek oraz zdobyć akceptację ministra.


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.