DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Stanisław Pawluk27-06-2012
Prawo łowieckie przed Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny pismem z dnia 18 czerwca 2012 poinformował mec. Wojciecha Wownysza pełnomocnika Wiesława Tajera, o którego perypetiach portal pisał wielokrotnie, że Trybunał Konstytucyjny wszczął postępowanie w jego sprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Oznacza to nie mniej nie więcej tylko to, że sprawa z "przechowalni" trafia na wokandę.

Trybunał Konstytucyjny poinformował także, że "z uwagi na tożsamość przedmiotową", zarządzeniem Prezesa Trybunału sprawa została dołączona do wcześniej wszczętej skargi konstytucyjnej Andrzeja Witkowskiego rozpatrywanej pod sygn. akt SK 8/11.

Nalezy dodać, że w sprawie Andrzeja Witkowskiego Trybunał Konstytucyjny otrzymał stanowiska Sejmu RP, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich stwierdzające, że zapis ustawy łowieckiej nie pozwalający myśliwym wnoszenie spraw innych niż przy utracie członkostwa w kole lub zrzeszeniu jest niekonstytucyjny.

Zgodność tak szacownych instytucji z poglądem Andrzeja Witkowskiego, a aktualnie także drugiego skarżącego Wiesława Tajera co do niekonstytucyjności tego zapisu napawa optymizmem.

Z wypowiedzi pracowników kancelarii TK można domniemać, że połączona rozprawa może zostać opatrzona jeszcze w tym roku.

Dla porządku podaję, że Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł pod rozpatrzenie Trybunału Konstytucyjnego bliźniaczy do w/w wniosek, który jest najbliżej rozpatrzenia. Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich powstał w wyniku skarg myśliwych sfrustrowanych bezsilnością po ostatecznych rozstrzygnięciach łowieckiego wymiaru sprawiedliwości orzekającego w sprawach do których zdaniem myśliwych prawa orzekania nie miał. Sądy uzurpowały sobie prawo do orzekania w sprawach o pomówienia, szkodzenia wizerunkowi, czyli wskazywaniu naruszeń prawa przez łowieckich VIP-ów, itp. Także i w tej sprawie stanowiska Sejmu oraz Prokuratury Generalnej podzielają pogląd o niekonstytucyjności zapisów ustawy Prawo Łowieckie.

O decyzji Trybunału Konstytucyjnego oczywiście powiadomimy.
28-06-2012 20:38 Stanisław Pawluk Warto chyba uzupełnić to co jakoś mi umknęło, że sprawę sympatycznego i wielce oddanego łowiectwu Nemroda Andrzeja Witkowskiego od początku w sposób nadzwyczaj profesjonalny prowadzi adwokat, wybitny znawca prawa łowieckiego a zarazem publicysta piszący na te tematy min. w "Braci Łowieckiej" a także nasz forumowy Kolega Miłosz Marszał. Miłoszowi i Wojtkowi gratuluję! Młody wiek i wybitne zdolności obu mecenasów pozwalają rokować, że następne wydania ustawy Prawo Łowieckie będą coraz lepsze. Ps. oczekiwałem uwag WIARUSa, który tak zawzięcie twierdził czesto, że opisywane na portalu sprawy w Trybunale Konstytucyjnym to kłamstwo, a autora tych doniesień nazwywał wprost: KŁAMCA! Do chwili obecnej nie doczekałem się kolejnego zadania kłamu powyższym informacjom. Czyli "wiara czyni cuda"!
28-06-2012 08:19 Miłosz Dla zainteresowanych - wszystkie materiały procesowe w tej sprawie są dostępne on-line na stronie Trybunału Konstytucyjnego (www.trybunal.gov.pl) w zakładce "sprawy w Trybunale" -> rok 2011

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.