DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Radosław Abucewicz26-07-2012
Sądy łowieckie przed Trybunałem Konstytucyjnym

W dniu 24 lipca br. odbyła się pierwsza rozprawa Trybunału Konstytucyjnego wobec wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich podważającego konstytucyjność sądów łowieckich, który postuluje zlikwidowania w ustawie 'Prawo łowieckie' zapisu o prowadzeniu przez PZŁ dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego.Na rozprawę przyjechały również osoby bezpośrednio dotknięte orzeczeniami łowieckiego wymiaru "niesprawiedliwości".Po uzyskaniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich Trybunał ogłosił swoją decyzję:

Redakcja poprosiła o wypowiedź osoby reprezentujące strony w odbywanym procesie. W imieniu Sejmu występowała posłanka Beata Kępa, która tak skomentowała postępowanie.
Rzecznika Praw Obywatelskich reprezentował Mirosław Wróblewski, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego RPO.


Redakcja uzyskała także wypowiedź przedstawiciela Prokuratury Generalnej. Zły los lub zły człowiek sprawiły, że niewielki pugilaresik zawierający karty cyfrowe do redakcyjnych kamer z nagraniem Z-cy Prokuratora Generalnego zmienił właściciela. Na szczęście zawierał jedynie to jedno nagranie, które po wznowieniu procesu postaramy się dla naszych czytelników ponownie uzyskać.


Na sali rozpraw był także przedstawiciel Ministerstwa Środowiska, którego spolegliwe stanowisko wobec negatywnych zjawisk mających miejsce w PZŁ oraz jakość "nadzoru" jaki wykonuje to ministerstwo nad łowiectwem są powszechnie znane i zostało nawet dostrzeżone przez Rzecznika Praw Obywatelskich, co łatwo odczytać między wierszami wypowiedzi Mirosław Wróblewski wyżej. Wypowiedzi przed kamerą przedstawiciela Ministerstwa Środowiska nie udało się nam uzyskać.
26-09-2012 15:17 GAGUŚ Mam nadzieję iż dożyję czasów gdy PZŁ / jesli w takiej formie będzie istniał/ w pełni zrechabilituje wielu członków których skrzywdził.
Ten brak właściwych decyzji na poziomie ORŁ i wyżej jest dla szeregowych członków bardzo deprymujący.Dwadziścia lat w naszej organizacji zleciało mi wspaniale nawet zostałem odznaczony.Lecz ostatnie lata to koszmar zakończony wystąpieniem z koła,skazaniem przez sąd łowiecki.Ja liczyłem na sprawiedliwość a spotkałem się z arogancją ORŁ ,ignorancją rzecznika , wtedy to łowczy okręgowy powiedział mi że lepiej mu popierać zarząd koła gdyż on ma poparcie większości.Jak bym tego nie doświadczył na własnej skórze ,to bym nie uwieżył.
P.S
Jak długo jeszcze to będzie trwało ???
26-07-2012 16:56 Witold Maziarz Rozmawialismy (Pro Bono) z referującym sprawę w Trybunale przedstawicielem RPO.
Wyraził się, że całe ustawodawstwo związane z łowiectwem winno być w najbliższym czasie zmienione.
Posłanka Beata Kępa powiedziała nam, że jej mąż i syn polują, ale ona nie jest tym zachwycona. Ale nie protestuje. Stąd ma takie szerokie wiadomości o łowiectwie.
Witold Maziarz
Pro Bono.
26-07-2012 15:12 nowy21 Wreszcie RPO stanąl na wysokosci zadania, kierując sprawę do Trybunalu. TK powinien zająć się calą ustawą "Prawo Lowieckie" a nie tylko sądami lowieckimi.W tej ustawie większość zapisów jest nie
zgodna z konstyucją np.obowiązek przynależności do jedynie slusznego związku jakim jest PZL.Z dzialkowcami TK już sie uporal.Teraz czas się zająć PZL.
26-07-2012 15:07 Wojt. To pracowników MŚ takich jak Pan Zalewski, Pan Lęcznar którzy w imieniu M.Ś. nie wykonują swoich obowiązków z którymi ich stanowiska w ministerstwie są związane (w korespondencji z Panem Posłem Schetyną pracownik ministerstwa posługuje się nieprawdą - świadomie) nie zajęli stanowiska w sprawach z którymi zawodowo są związani? Może to nie ten poziom? Na poziomie wymiany korespondencji np. z Panem Posłem Schetyną nie widać niezgodnych z prawem stwierdzeń tych Panów. Pan Schetyna ma prawo nie znać praw obecnie obowiązujących w PZŁ, ale Pan Zalewski i Pan Lęcznar na pewno to prawo znają. Na poziomie ogólnopolskim mogłoby się okazać iż Pan Krzysztof Kononowicz ma większy zasób wiadomości i logicznych przemyśleń aniżeli Ci dwaj długoletni pracownicy M.Ś. akceptujący dyktatorskie poczynania najwyższych dostojników łowieckich w różny sposób otrzymujących pieniądze z naszych składek. W tym bezpodstawne i bezprawne pozbawienie mnie prawa do wykonywania polowania przez Zbigniewa Kałużnego (prezes WKŁ nr.206 w Szczecinie i instruktor łowiectwa prz ZO PZŁ w Szczecinie), Zbigniewa Bociana (łowczy tego koła), Dobranieckiego Tomasza (obecnie skarbnik w zarządzie koła, z-ca komendanta straży łowieckiej i Romana Krych - sekretarza. W pełni akceptuje to Przewodniczący ZO PZŁ w Szczecinie Wiesław Dobrzeniecki od roku 2003. Wojt.
26-07-2012 15:06 Haluk Scenthund! Masz rację co do trafnie zadawanych pytań. Beata Kępa zaimponowała mi sporą wiedzą z zagadnień łowieckich o jakich mówi w wywiadzie. Wraz z reprezentantem RPO wydają się wiedzieć o co w tym wszystkim chodzi i co boli szarych myśliwych. Trafne także wydaje się domaganie przez RPO swobody wyboru obrońcy na każdym etapie postępowania i nieograniczanie prawa do obrony wyłacznie przez członków PZŁ. Po to są adwokaci aby można było korzystać z ich usług. Brak legitymacji PZŁ nie moze być powodem dyskryminowania adwokata i ograniczania prawa członkowi zrzeszenia. Myslę, że i do łowiectwa powoli wkroczy XXI wiek i cywilizacja UE.
26-07-2012 12:47 Scenthound Tylko pogratulować Redakcji . Jednak macie osoby realizujące materiał profesjonalnie . Autor , zadał pytania przemyślane a co dla mnie istotne. Wypowiadający się poprzez konstrukcję pytań udzielają odpowiedz konkretnych - stanu na dziś - jak i prognoz na przyszłość. A i w jego galerii jest i moja fotografia . Co mu się chwali że uczestniczy w takich imprezach.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.