DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Redakcja "Łowiecki"18-10-2012
Jak długo ważny jest staż łowiecki kandydata

Redakcja zapytała Ministerstwo Środowiska jak długo ważny jest staż łowiecki w sytuacji, kiedy stażysta zaliczy staż, ale nie przystąpi do szkolenia i egzaminów. W odpowiedzi czytamy:

DLPgł-024-45/39146/12/jl

W odpowiedzi na zapytanie złożone przez p. P.Gawlickiego z 21 września br w sprawie stażu łowieckiego, Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody przedstawia następującą opinię:

Jednym z warunków do nabycia uprawnień podstawowych do wykonywania polowania jest odbycie rocznego stażu łowieckiego. Spełnienie tego oraz dwóch innych warunków tj odbycie szkolenia i złożenie egzaminu daje prawo do uzyskania uprawnień podstawowych.

Jakkolwiek ustawa Prawo łowieckie nie wypowiada się wprost w kwestii ważności stażu to należy dokonać wykładni celowościowej tego zagadnienia. Ważność uprawnień nabytych wygasa o ile zainteresowany nie uzyskał w okresie 5 lat od ich nabycia członkostwa w PZŁ. Zatem przepis ten daje prawa do twierdzenia, że w takiej sytuacji traci ważność także odbyty staż i pozostałe elementy niezbędne dla uzyskania uprawnień.

Terminy rozpoczęcia, zakończenia i zaliczenia stażu określa uchwała nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007r.

dr inż. Anna Żornaczuk - Łuba
Zastępca Dyrektora DLiOP


Ponieważ byliśmy dociekliwi, zapytaliśmy dodatkowo:

1. Czy osoby, które uprzednio utraciły członkostwo w Polskim Związku Łowieckim, też muszą odbywać powtórnie staż po co najmniej 5-letniej przerwie od utraty członkostwa w PZŁ?

2. Czy odbycie stażu obejmuje byłych strażników łowieckich pełniących tę funkcję kiedyś ponad 2 lata, o ile nie wykonywali funkcji strażnika przez ostatnie co najmniej 5 lat i powtórnie pełnią takie stanowisko, ale krócej niż 2 lata?


W odpowiedzi Ministerstwa Środowiska czytamy:

W nawiązaniu do maila z dnia 5 .10.2012r Departament leśnictwa i Ochrony Przyrody prezentuje dodatkowe stanowisko w sprawie ważności stażu:

Ad. Pyt. 1 Zagadnienie regulowane jest przez ustawę prawo łowieckie. Z przepisu art. 42 ust. 5 pkt. 5 wynika wprost, że z odbycia stażu zwolnione są osoby, które uprzednio utraciły członkostwo w Polskim Związku Łowieckim.

Ad. Pyt. 2 Również tutaj ustawa wypowiada się wprost w przepisie art. 42. ust.5 pkt 3. Zwolnieni są z odbywania stażu strażnicy łowieccy pełniący swe funkcję przez okres nie krótszy niż 2 lata.

Zarówno w jednym jak i drugim przypadku ustawa nie przewiduje żądnych ograniczeń czy wyjątków.


Sądzimy, że powyższe jednoznacznie odpowiada na wątpliwości kandydatów na myśliwych, chociaż odpowiedź Ministerstwa w sprawie strażników łowieckich nie odpowiada na nasze zapytanie. Dalej właściwie nie wiadomo, czy strażnik łowiecki z 2-letnim stażem sprzed 5 lat, który zatrudnił się powtórnie na to stanowisko musi znowu 2 lata byś strażnikiem, żeby nie zaliczać stażu, czy też 2 lata pracy na stanowisku strażnika 5 lat wcześniej zwalnia go z tego obowiązku.
19-10-2012 09:50 kiryk Bo tam powstała.
19-10-2012 07:26 Miłosz Kolejna interpretacja sygnowana przez autora posługującego się inicjałami JL, która wygląda jakby powstała na biurku na Nowym Świecie, a dokładniej - w tym przypadku była kalką uchwały Komisji Prawnej NRŁ.
Cóż, przepis swoje, a autor swoje...
18-10-2012 19:05 Krzych Wykładnia celowościowa Pani Doktor wygląda mi na naginanie prawa do własnych wyobrażeń. Z jednej strony osoba, która 40 lat temu utraciłe członkostwo w PZŁ nie musi odbywać stażu, a stażysta, który odbył staż 5 lat i 1 mc temu musi. Gdzie tu sens, gdzie logika.
Pozdrawiam
Krzych

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.