strona główna forum dyskusyjne

Polemika Łowczego Okręgowego w Gdańsku z komentarzem Piotra Gawlickiego.
Cieszę się, że dyskutujemy z zachowaniem form i szacunkiem dla oczywistego priorytetu, tj. przyszłości Polskiego Związku Łowieckiego.

 1. Komisja statutowa ma za zadanie przygotować wersje statutu uwzględniającą wymogi określone w znowelizowanym prawie łowieckim - to są założenia ZNANE I NIEPODWAŻALNE bowiem wynikają z suwerennej woli parlamentu. Zatem jakakolwiek dyskusja na ich temat i tak niczego nie zmieni, bo zmienić NIE MOŻE.

  Kwestią otwartą pozostaje, co postanowi demokratycznie wybrana reprezentacja myśliwych, tj. Naczelna Rada Łowiecka. Czy ograniczy się do w/w zmian, czy też zechce dokonać dodatkowych. Przedmiotem szerokiej konsultacji musi więc być i będzie projekt zaaprobowany przez NRŁ.

 2. Twierdzisz, że uchwała KZD o zachowaniu 49 struktur PZŁ w terenie to historia, a w "świadomości Polaków" utrwalone są struktury wojewódzkie! Racz zauważyć Drogi Kolego, co stanowi obowiązujący Statut PZŁ w § 50!

  Twój pogląd sprowadza się do uszczęśliwienia na siłę, przez zapis prawny, wszystkich lokalnych środowisk łowieckich bez względu na ich zdanie w tej kwestii! Obecne rozwiązanie jest BEZ PORÓWNANIA BARDZIEJ DEMOKRATYCZNE; stwarza postulowaną przez Ciebie możliwość, ale także DAJE PRAWO PODJĘCIA DECYZJI wspomnianym środowiskom. A FAKT, że jak dotąd nikt NIE ZECHCIAŁ skorzystać z tego zapisu dobitnie (moim zdaniem) potwierdza, iż Twoje zdanie w tej materii jest zdecydowanie odosobnione!!! O tym status quo nie decydują łowczowie okręgowi ani księgowe i pracownicy ZO! Byłoby to założenie KURIOZALNE; niespełna 200 osób zdominowało stutysięczną organizację???!!!

 3. Konsekwentnie uważam za nieprzemyślane Twoje propozycje nt. łowczych okręgowych. Często powołujesz się na "standardy demokratycznego państwa"! Tamże, za działanie rządu odpowiada przede wszystkim jego szef, stąd to WŁAŒNIE ON ma konstytucyjnie zagwarantowane prawo doboru "personelu" - ludzi którzy W JEGO OCENIE mają kwalifikacje merytoryczne i moralne uprawniające do działania w jego imieniu.

  Zważ kolego KTO w świetle przepisów nowej ustawy reprezentuje, a więc i odpowiada za prawidłową realizację określonych w ustawie zadań PZŁ przed organami Państwa? Jak już wyszukasz odpowiedni zapis, udziel sam sobie uczciwej odpowiedzi. Ponadto, czy twoim zdaniem (vide Twoje dywagacje) fakt, że nadzorowani i kontrolowani samodzielnie wybierają sobie osobę realizującą te zadania, a to proponujesz, z pominięciem zdania tego, który za ich realizację w skali kraju odpowiada, tj. łowczego krajowego jest OK? Dawno skończyły się czasy gdy etatowe funkcje w PZŁ były postrzegane jako azyl politycznego "demobilu". Wymagają określonego wykształcenia specjalistycznego, zweryfikowanej wiedzy i doświadczenia organizacyjnego! W związku z tym uważam za niedorzeczne (wybacz) tworzenie systemu który MUSI zniechęcić do pracy w PZŁ NAJLEPSZYCH!

  Kto, mając wysokie kwalifikacje merytoryczne zechce pracować w Firmie na zasadzie terminowego kontraktu, ze świadomością, że im lepiej będzie wykonywał swoje obowiązki (w tym nadzoru i kontroli nad kołami) tym ma mniejsze szanse na jego prolongatę? Bo przecież wg Ciebie to właśnie nadzorowani i kontrolowani mają decydować o jego ponownym zatrudnieniu! Łowiectwo jest dziedziną wiedzy zarówno amatorskiej, nabywanej za sprawą pasji, profesjonalnej - potwierdzonej dyplomem i ... superprofesjonalnej, która łączy solidne przygotowanie zawodowe z doświadczeniem nabytym przez wiele lat pracy w tej specyficznej dziedzinie i konkretnym środowisku. Jeżeli więc chcemy mieć, wprawdzie nieliczną, ale naprawdę wartościową kadrę, twórzmy potencjalnym, spełniającym wstępne wymogi kandydatom warunki zachęcające do pracy w Związku! Ustalona a priori tymczasowość zatrudnienia to ich antyteza!

  Uczestnicząc od 1989 r., w najrozmaitszych, w tym parlamentarnych i o "wysokiej temperaturze" gremiach, na których PZŁ atakowano bardzo brutalnie, byłem i pozostaję dumny z wiedzy i zaangażowania pracowników naszego Związku. Wg Ciebie zapewne tylko bronili swych miejsc pracy; (z pewnością jest w tym część prawdy) - jednak okazali wysoką kompetencję, sprawność i determinację. Rezultaty są tego dowodem.

  A ZG złożony z 49 osób to głębokie rozmycie odpowiedzialności za podejmowane decyzje.


Darz Bór!

Piotr Ławrynowicz
członek N.R.Ł.
członek Komisji Statutowej
Łowczy Okręgowy w Gdańsku

Powrót


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.